Flere tusen eritreere ble plassert i flyktningmottak i Rwanda. Nesten alle endte opp hos menneskesmuglere eller i slaveri. Likevel mener høylytte stemmer i norsk politikk at dette er en god idé.

Storbritannia sender det første flyet med asylsøkere til Rwanda denne måneden. Det totalitære landet fremstilles som en frihavn for verdensborgere på flukt.

For 1.4 milliarder kroner har britene kjøpt seg ut av asylproblemene sine i fem år. Nå er det plutselig et land i Afrika som er ansvarlig for å ivareta menneskerettighetene og sørge for beskyttelse. Her skal asylsøkerne få behandlet sine søknader og gjerne bli om de må.

Hvorfor flyr Storbritannia asylsøkere til Rwanda?

-For å avskrekke mennesker fra å søke beskyttelse, sier statsministeren i landet, Boris Johnsen.

I Norge har Frp kastet seg på ideen og oppfordrer norske myndigheter til å inngå en lignende avtale. Partiet har programfestet at asylsøkere skal få behandlet sine søknader i et tredjeland. Viser det seg at søkeren har krav på beskyttelse, foretrekker Frp at de likevel blir boende i mottakslandet.

Men hva mener de andre partiene? SV har gått høyt på banen og karakterisert forslaget som usolidarisk og umoralsk. Ap har tidligere åpnet opp for å sende asylsøkere til asylmottak utenfor Europa. Nå er det påfallende stille fra den kanten.

Det kan virke som om det som tidligere var sjokkerende politiske utspill, ikke er like utenkelig lenger.

Også i Norden er det bevegelse. I Danmark har statsminister Mette Frederiksen og regjeringen ønsket å følge britenes eksempel, men så langt uten å få aksept fra støttepartiene i Folketinget.

Israel er et annet eksempel. Landet har sendt flere tusen eritreere til Rwanda. Resultatet var at nesten alle endte opp hos menneskesmuglere eller i slaveri, skriver Foreign Policy.

Å behandle asylsøkere som uønskede handelsvarer er ikke å respektere internasjonale forpliktelser. Asyldumping kan ikke bli den nye løsningen. Selvsagt har velutviklede, rike land et ansvar for mennesker på flukt. Særlig fordi de vestlige landene, gjennom sine aktiviteter og interesser rundt omkring, også bidrar til at mennesker må sette på flukt.

Se for deg et fly med ukrainske flyktninger på veg til et flyktningmottak i Afrika. Ubehagelig? Ja, det bør det være. Mennesker på flukt er sårbare. Å bli sendt mellom kontinenter er en ekstra belastning som ikke kan rettferdiggjøres.

Rwanda er Afrikas tettest befolkede land. Landet har vært gjennom et folkemord som fremdeles preger samfunnet. Det hadde vært interessant å vite hva lokalbefolkningen mener om vestens nye satellittmottak. Hvilke tanker gjør man seg om at mennesker som opprinnelig søkte beskyttelse i et land i Europa, kan ende med å bli boende i Rwanda? Jeg er ikke så sikker på at rwandere flest ville vært så begeistret for det.

Jeg tror at de fleste reagerer instinktivt negativt på å sende asylsøkere til den andre siden av kloden. Og det er bra. Både moralen og jussen taler for at mennesker på flukt skal ivaretas i det landet de kommer til. Bare da kan vi og andre innfri våre internasjonale forpliktelser. I tillegg er det noe surrealistisk med å plassere folk på flukt på steder som mange mennesker flykter fra og der styresmaktene sliter med å følge grunnleggende menneskerettigheter i møte med sin egen befolkning.

En kan gjerne la seg inspirere av god politikk i andre land. Men dette forslaget kan vi med fordel passere i stillhet.