foto
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (t. v.) halverer beløpet som NTNU skal bruke til ny campus. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener det er en seier for Trondheim. Foto: Camilla Alexandra Lie

Kuttet kan bli et tap for Norge