foto
Trondheim Stasjonssenter blir et nytt kollektivknutepunkt for både jernbane, hurtigbåt og buss. Men bygget skal også ha plass til boliger og kontorer. Her sett fra Jernbanebrua. Foto: ILLUSTRASJON: ARKIPLAN/ASPLAN VIAK

For råflott å bygge to nye fylkeshus