foto
Kronikkskribentene har studert hvordan politikere i formannskapet i Trondheim oppfatter sin ledelsesrolle. Gjennom dybdeintervjuer har vi fått inntrykk av at politikerne selv har skapt en kultur med stramme rammer for hvilken ledelse som tillates, og der det slås ned på politikere som søker å utforske nye former for ledelse. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Kommunepolitikere, et hinder for endring og innovasjon?