Mens den politiske diskusjonen går på landsmøte, vil Sp-dronning Marit Arnstad også ha et øye med på Premier League.