foto
Nardocenteret er selve kjernen i bydelen Nardo. Området kan bli utpekt som et av de stedene der Trondheim skal vokse mye. Spørsmålet er om bydelen har plass til mange flere boliger. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Snart kaster nok gribbene seg over denne bydelen også