Fra nyttår overtar filmdistributørene ansvaret for å sette aldersgrenser på filmer som vises på kino i Norge. Men vi i Medietilsynet lover å fortsette å passe godt på, slik at det skal være like trygt som før å ta med ungene på kino.

Første januar 2023 avsluttes en lang historie med statlig forhåndskontroll av kinofilmer. Det skjer etter at Stortinget i juni i år vedtok at distributørene skal overta ansvaret for å sette aldersgrense på filmer som skal vises på kino. Hittil er det Medietilsynet som har hatt denne oppgaven.

Vi har selv tatt initiativ til lovendringen, og vi mener dette er en nødvendig modernisering av regelverket. NRK og TV 2 har allerede ansvar for å sette aldersgrenser på sine program. Endringen som nå kommer gjør at det blir likebehandling, uavhengig av hvilken plattform filmer og program vises på.

Aldersgrenser settes for å verne barn mot innhold som kan være skadelig for dem. Aldersgrensen sier derfor ikke alltid noe om hvilken aldersgruppe filmen egner seg for eller hvem som er målgruppe for filmen. En film for voksne kan bli tillatt for alle selv om innholdet i filmen ikke egner seg for barn, så lenge innholdet ikke vurderes som skadelig for dem. Det er også et viktig prinsipp at barn og unge har rett på informasjon og tilgang til medieinnhold. Balansen mellom disse to hensynene er viktig, men også vanskelig.

Et eksempel på det er da vi fra Medietilsynets side satte 15 års-grense på den nå kinoaktuelle filmen «Kampen om Narvik», med begrunnelse i at filmen kunne virke skremmende for 12-åringer. Medieklagenemnda, der Medietilsynets vedtak kan klages inn, valgte å legge større vekt blant annet på at barn og unge bør få lære om krigen, og satte aldersgrensen ned til 12 år.

For å sikre at aldersgrensene på kinofilmer blir satt etter samme retningslinjer også etter at distributørene overtar ansvaret, har Medietilsynet i høst gjennomført opplæringstiltak for bransjen. Vi er trygge på at filmdistributørene har det beste utgangspunkt for å sette riktige aldersgrenser og at denne ordningen kommer til å fungere godt, slik den gjør hos kringkasterne.

Det er også en sikkerhetsventil at Medietilsynet fortsatt skal ha ansvar for de retningslinjene som ligger til grunn for aldersgrensevurderingene, og føre tilsyn med at disse overholdes. Det betyr at vi kommer til å gjennomføre kontroller for å sjekke at aldersgrensene settes i tråd med retningslinjene. Slike kontroller kan Medietilsynet gjøre både på eget initiativ og etter tips fra publikum. Vi kan overprøve aldersgrensene som filmdistributørene har satt, dersom vi mener det er grunn til det.

Alle barn som går på kino, fortjener en god og trygg opplevelse foran det store lerretet. Det føler vi oss sikre på at de fortsatt skal få, også når det fra nyttår er distributørene og ikke Medietilsynet som skal sette riktige aldersgrenser. Fra Medietilsynets side lover vi å følge godt med. Vi oppfordrer også publikum til å tipse oss, dersom noen skulle oppleve at aldersgrenser er satt feil ut fra de retningslinjene som gjelder.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe