Det er på høy tid å se på innholdet i felleserklæringen fra 2016 med et kritisk blikk.

Denne uka er Kinas president Xi Jinping på besøk i Moskva. Det skaper bekymring for om det autoritære landet vil utnytte en alvorlig, geopolitisk situasjon til å øke sin egen makt. Da Nobels fredspris ble tildelt dissidenten Liu Xiaobo i 2010, oppsto en isfront mellom Norge og Kina. Solberg-regjeringen bidro til å bedre forholdet med en felleserklæring seks år senere, der Norge blant annet forpliktet seg til ikke å «støtte handlinger som undergraver» Kinas kjerneinteresser. Det er på høy tid å se på innholdet med et kritisk blikk.

Signalene fra møtet i Moskva viser at Kina og Russland ønsker et tett forhold. Russerne eksporterer store mengder gass til nabolandet i øst. Kineserne har tatt avstand fra økonomiske sanksjoner mot Russland som følge av Ukraina-krigen. Samtidig er det lett å se for seg at Kina kan ha interesse av at både Russland og Vesten svekkes. Kina er blitt stadig mer autoritært de siste årene. Regimet tar seg også til rette med etableringen av militærbaser i egne nærområder.

Dette gjør det naturlig at vi diskuterer vårt forhold til landet her hjemme. Det er derfor betenkelig at Høyre-leder Erna Solberg fortsatt viser en ganske ukritisk holdning til hva linja fra 2016 representerer.

Unge Høyre-leder Ola Svenneby er blant dem som mener Norge trenger en ny kinapolitikk. Han er bekymret for at Europa gjør seg avhengig av et land som har andre sikkerhetspolitiske interesser. Nato-sjef Jens Stoltenberg har advart mot det samme.

Norge gjenopptok forbindelsene med Kina etter Solberg-regjeringens innsats for sju år siden. Felleserklæringen slår fast at Norge «respekterer Kinas utviklingssti og sosiale system», samt at vi skal gjøre vårt beste for å «unngå enhver fremtidig skade» på det bilaterale forholdet. Den er ikke like tydelig på hvordan Kina skal forholde seg til Norge.

Men Erna Solberg står fast på at erklæringen var et riktig steg. Hun mener at den sikret Norge en rolle i FNs sikkerhetsråd. Denne uka har hun også tatt til orde for en frihandelsavtale med Kina, gitt at menneskerettigheter blir respektert. Vi mener det er nødvendig å innta en mer kritisk holdning.