Det er på høy tid å se på innholdet i felleserklæringen fra 2016 med et kritisk blikk.