Det er urovekkende at Putin ser ut til å bruke vinteren som våpen i den ulovlige angrepskrigen mot Ukraina.