Få ord har vel vært mer kjent og brukt enn begrepet Skam de siste årene. Likevel er den skammen vi alle kan kjenne på, lite snakket om.