foto
Pappvin er populært, særlig kjøper vi kartong i forbindelse med høytider og ferier. Foto: Ivar Mølsknes

Tett i pappen