Mange deler fortvilelsen over at sentrumsperlen Nidarø erstattes med et monsteranlegg. Det får bunkeren Dora til å se ut som en alveaktig og vever liten skapning.

Øya velforening er ikke alene om å ha gjennomført en langvarig og intens kamp mot utbyggingen på Nidarø. Flere tusen mennesker til protest i gater og på torg, på papir og på internett. Vi hadde over en million lesere første 12 måneder på internett-kampanjen «Stans utbyggingen».

Advokater i Oslo og Trondheim har bidratt - uten å fakturere - for hundrevis av timer. Støttemeldinger i boksen fra alle verdensdeler. Det er fordi veldig mange har et godt forhold til Trondheim som by, men deler vår fortvilelse over at sentrumsperlen Nidarø erstattes med et monsteranlegg som får bunkeren Dora til å se ut som en alveaktig og vever liten skapning.

I kjølvannet ligger formelle klager til kommunen, fylkesmann, sivilombudsmann og EFTAs kontrollorgan (ESA) på feil i både saksbehandling, ulovlig finansiering og manglende innsyn i prosessen. Siden starten av byggeplanleggingen har det ligget i kortene at prosjektet ble dyrere enn forespeilet. I generalforsamlingen til Trondheim Spektrum AS den 26. april i år kan vi ikke se at det er anført noe om kostnadsoverskridelser. I samme møte går styreleder og daglig leder av.

En drøy måned senere står rådmannen i formannskapet og informerer de ansvarlige politikere, med Rita Ottervik i spissen om at Spektrum AS er i pengenød. Selskapet klarer ikke å innfri sine økonomiske forpliktelser og er i underbalanse. Halvparten av de ansatte må sies opp i løpet av sommeren. 90 nye millioner kroner må hentes inn.

Les flere av Adresseavisens saker om Trondheim Spektrum her.

Utbyggingsprosjektet har bedt eiere og bank om økt tilførsel av kapital, men det er kanskje ikke så lett å hente inn gaver i denne størrelsesorden for et prosjekt som til de grader har vekket folkets motstand. Ap, KrF, Sp og FrP sikret utbyggingen med et knapt flertall i bystyret i fjor. De forsøker fortvilt å selge sin historie om mer hallplass til barn og unge; til breddeidretten!

Utbyggingen på Nidarø resulterer i fire nye hallflater til «breddeidretten». Det til en prislapp på over 600 millioner kroner, det vil si 150 millioner kroner per hallflate. Til sammenligning åpnet man på Ørlandet nylig en storhall med tre hallflater til en prislapp på 96 millioner kroner, eller om lag 32 millioner per hallflate. Det er prisen man betaler for en hallflate til breddeidretten overalt i Norge. Bare ikke i Trondheim. Her betaler vi femdoblet! Hvorfor? Fordi hallen er dimensjonert for kommersiell aktivitet med mange tusen tribuneplasser, takhøyde tilpasset store konserter, samt kjøkken og logistikkhåndtering for Trøndelags største messer.

Dersom kommunen finansierer utbyggingen til kommersiell aktivitet, vil dette være i strid med norsk og europeisk lov. Ulovlig kryss-subsidiering kan oppstå når en statlig aktør (f.eks. en kommune) finansierer et selskap som driver både ikke-kommersiell aktivitet (f.eks. utleie til breddeidrett) og kommersiell aktivitet (f.eks. utleie til messer og konsertarrangører).

Selskap og kommune må påse at lovlig subsidiering ikke virker inn på den kommersielle aktiviteten ved å splitte regnskapet for de to aktivitetene. Såvidt vi har registrert, har Trondheim Spektrum aldri splittet regnskapet for kommersiell og ikke-kommersiell aktivitet. Derfor er det umulig å kontrollere for kryss-subsidiering.

I tillegg tar Trondheim kommune så godt som hele utbyggingskostnaden over leieavtale for breddeidretten, men anlegget er primært konstruert for kommersiell aktivitet med 8000 tribuneplasser, 20 meters takhøyde og takspenn på 80 meter. Vi har tidligere påpekt det udemokratiske med ordførerens uttalelse til Adresseavisen under Nor-Fishing 2016: «Ja, endelig punktum for lokaliseringsdebatten om storhallen er satt». Uttalelsen kom før kommunen hadde behandlet høringsinnspill og innsigelser fra statlig myndighet. En utvetydig marsjordre til kommunens administrasjon.

Det er også store demokratiske svakheter senere i prosessen. Etter bystyrets vedtak om utbygging i mars 2017 fikk både kommune, fylkesmann, ESA og sivilombudsmann klager til behandling. Likevel startet rive- og byggearbeidet før klagene nådde frem til postmottakene.

Halvannet år etter det famøse planvedtak er saken fremdeles til behandling hos sivilombudsmann og i ESA. Vedtak mot kommunen kan innebære at reguleringsplanen settes til side og byggeprosjektet stanses.

Les også: Krass kritikk av Trondheim Spektrum, trues med bot

Resultatet som står igjen er et monumentalt skue over skandalen - en skandale vi ønsker å unngå med iherdig arbeid fra en rekke frivillige. Vi har lagt ned uttallige timer med gransking, blant annet i offentlige postjournaler. Postjournalen skal sikre innsyn og demokratisk deltagelse i saker som avgjøres av politikere. Også her har kommunen sviktet.

Vi har ikke funnet et eneste dokument eller e-mail som omhandler den økonomiske situasjonen i Trondheim Spektrum AS, på tross av at kommunen er største aksjonær og at rådmann nylig har varslet formannskapet.

Det hele finner sted innerst i en blindveg bak sykehuset og legevakta, omkranset av Nidelven. De fleste skjønner at valget av Nidarø ikke dreier seg om utredning av konsekvenser og logiske slutninger, ikke om breddeidrett for barn og unge, ikke om beredskap og sikkerhet for gjester, ei heller om hensynet til områdets natur- og kulturverdier.

Nå er det nok, stans ødeleggelsen av Trondheims urbane perle. Stans utbyggingen!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter