Demokrati er på mange måter en fin styreform, så lenge man ikke lar folket blande seg for mye opp i styringen.