Kirkens Bymisjon har inngått en avtale med Nav om å hjelpe unge arbeidsledige ut i en arbeidshverdag.