Fiskeoppdretterne markerer seg blant de rikeste. Antakelig har vi bare sett begynnelsen.