De siste ukene har det i media vært satt fokus på rettsvesenets evne til å lagre ting.