Det haster med en politisk løsning i Syria. Bare det kan sette en stopper for de enorme lidelsene og ødeleggelsene landet og befolkningen utsettes for.