Nå flyttes avkjøringen ved Sandmoen for godt

Fredag 14. juli blir avkjøringsrampen på E6 i sørgående retning flyttet nord for krysset på Sandmoen.

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag stenges den gamle avkjøringen fra Trondheim til sandmoen. 

- Vi forventer ikke store trafikale problemer som følge av denne omleggingen. Men trøndere er som folk flest ikke alltid like gode til å følge med på skilting så vi ber om ekstra oppmerksomhet når avkjøringen flyttes, sier byggeleder Kjell Olaf Fremstad i Statens vegvesen.

Dette området har lenge vært i endring og kjøremønsteret er ofte endret. Men nå blir avkjøringen til for eksempel Heggstadmoen permanent flyttet for de som kommer på E6 fra nord.

Les også: Nye Veier vil ha høyere fart sør for Trondheim

Den nye rundkjøringa som kobler sammen Industriveien og Heggstadmoen er allerede tatt i bruk. Denne rundkjøringa er en del av det permanente veisystemet i området.

Omleggingen skjer med manuell dirigering. Det blir noen korte stopp i trafikken på 1-2 minutter ved oppmerking av ny avkjøringsrampe. Det vil stå trafikkdirigenter ved den gamle avkjøringsrampen når den stenges.

Her er de trønderske E6-prosjektene

På forsiden nå