Grønn omstilling:

Havvind kan skape 110 milliarder kroner i norsk omsetning

Potensialet for norske leverandører til havvind beregnes nå til opp mot 10 milliarder euro i omsetning i 2050.

Saken oppdateres.

Det kommer fram i en fersk rapport utformet av Thema Consulting, Multiconsult og RCG Nordic for OED, Eksportkreditt og Norwegian Energy Partners (NORWEP). Hovedfunnene i rapporten ble presentert under High Wind 2020-konferansen i Stavanger onsdag.

Utfasing av fossil kraftproduksjon og generelle vekstforventninger fører til en rask vekst i global etterspørsel etter fornybar energi. Mange land satser nå på havvind. og dette byr på store muligheter for norsk leverandørindustri, skriver Olje- og energidepartementet på sine nettsider.

Viktig næring

Ifølge rapporten kan havvindindustrien bli en av Norges viktigste næringer i årene som kommer. Rapporten presenterer tre mulige scenarioer. I et «slow progression scenario» estimeres en årlig omsetning på tre milliarder euro mot 2050. I et «base case scenario» estimeres en årlig omsetning på syv milliarder euro, mens i et «accelerated growth scenario» er det beregnet at norsk havvindindustri kan få en årlig omsetning på opp mot 10 milliarder euro mot 2050. Med dagen kronekurs tilsvarer det rundt 110 milliarder norske kroner. Rapporten anser «base case scenario» som mest sannsynlig.

LES OGSÅ: Henter ny nettsjef fra NTE

- Rapporten viser at norske leverandørbedrifter med erfaring og ekspertise fra olje- og gassvirksomheten og maritim næring har gode forutsetninger for å lykkes i det stadig voksende globale havvindmarkedet. For regjeringen er det viktig å sørge for at vi har gode støtteordninger og rammevilkår som gjør at energibransjen er konkurransedyktige internasjonalt, sier olje- og energiminister Tina Bru til departementets nettside.

Bruke kompetansen

— Vi er overbevist om at norsk industri evner å anvende kompetanse og erfaring utviklet gjennom mange år i offshore og maritim industri til å levere produkter og tjenester tilpasset behovene i havvind-markedet, både innenfor det bunnfaste og det flytende segmentet. Vi har selv en forventning om at norske bedrifter skal levere varer og tjenester til havvindmarkedet for 50 milliarder norske kroner årlig allerede innen 2030, sier Jon Dugstad, direktør vind og sol hos NORWEP, ifølge samme side.

Følg MN24 på Linkedin

— Rapporten viser store muligheter for norsk industri i et voksende globalt marked. Den bekrefter Eksportkreditts tidligere analyser om at havvind kan bli blant Norges fem største eksportnæringer på 10 til 15 års sikt. Norge trenger sterk vekst i nye eksportnæringer som havvind for å snu en negativ eksportutvikling generelt og sikre framtidens velferd, sier Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt.

LES OGSÅ: Geitfjellet vindpark er ferdig (+)

På forsiden nå