Reiselivskrisen:

Visit Trondheim kan miste 14 av 19 millioner kroner i inntekt neste år

Visit Trondheim frykter at selskapet mister størstedelen av inntektene sine i 2021. Den vanskelige situasjonen for destinasjonsselskapene i de norske storbyene blir nå en sak for Stortinget.

Reiselivsdirektør Tanja Holmen i Trondheim.  Foto: Visit Trondheim

Saken oppdateres.


- Visit Trondheim er i vesentlig grad finansiert av reiselivsnæringen, en næring som er særdeles hardt rammet av situasjonen samfunnet nå står i. Følgelig rammes også destinasjonsselskapene av kraftig inntektssvikt og akutt likviditetskrise. Samtidig spiller byens destinasjonsselskap en avgjørende rolle når det gjelder å hjelpereiselivsnæringen i byen og regionen tilbake på fote når denne situasjonen er over, mener Holmen.

Inntektstapet for 2021 stipuleres allerede til 14 millioner, sett mot 19 millioner kroner i inntekter i et ordinært budsjett. All usikkerheten tilsier at man i dag altså kun ser rundt fem millioner kroner i inntekter i 2021.

- 2020 er tøft nok allerede. I verste fall får vi nådestøtet for den kompetansehuben vi har bygd opp i Visit Trondheim over tid. Næringslivet vil i en midlertidig periode være ute av stand til å finansiere våre selskaper slik de ønsker, sier Holmen. Uten direkte hjelpe fra myndighetene slik at bedriftene kan få kompensasjon for støtte til destinasjonsselskapene, ser hun mørkt på situasjonen for neste år.

LES OGSÅ: Her er regjeringens nye tiltak

Spørsmål til ministeren

Helge André Njåstad (FrP) har nå varslet at han vil ha svar fra næringsminister Iselin Nybø om hva som gjøres for å sikre at destinasjonsselskapene i Norges største reiselivsbyer overlever økonomisk.

Han viser til at storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø er selve motorene i det norske reiselivet, og at over 70 000 reiselivsansatte hadde arbeidsplassen knyttet til dettes i disse byene, før koronakrisen.
- Det er de lokale destinasjonsselskapene i disse byene som sørger for at byene markedsføres nasjonalt og internasjonalt. Destinasjonsselskapene markedsfører sin destinasjon overfor publikum, presse, turoperatører, agenter, kongressarrangører og så videre. Destinasjonsselskapene i disse byene er i vesentlig grad finansiert av reiselivsnæringen, en næring som er særdeles hardt rammet av situasjonen samfunnet nå står i. Følgelig rammes også destinasjonsselskapene av kraftig inntektssvikt og akutt likviditetskrise, skriver Njåstad ifølge Stortingets nettside.
Han viser også til at storbyenes destinasjonsselskap spiller en avgjørende rolle når det gjelder å hjelpe reiselivsnæringen tilbake på fote.

- I kompensasjonsordningen for næringslivet som ble vedtatt i vår, fremgår det at kontingenter skal være regnet som «faste uunngåelige kostnader». Likevel har ikke reiselivsbedriftene fått kompensasjon for bidraget de betaler til sitt lokale destinasjonsselskap. Jeg vil oppfordre næringsministeren til å sørge for at bidrag til destinasjonsselskapet regnes som «faste uunngåelige kostnader» slik at reiselivsbedriftene får kompensert for sitt økonomiske bidrag til destinasjonsselskapene, skriver Njåstad.

Mandag morgen ble det også kjent at Regjeringen ikke vil gå inn med særskilt støtte til Norwegian og Erik G. Braathens nye flyselskap, noe som kan legge ytterligere press på reiselivet i hele Norge.

LES OGSÅ: Norwegian får nei fra staten

Opp av krisen

Reiselivsdirektør Tanja Holmen i Visit Trondheim er glad for at det settes fokus på betydningen av destinasjonsselskapene i Norge, og er enig med Njåstad i det han nå vil ta opp med ministeren:

- Felles, koordinert innsats er viktigere enn noen gang, mener hun og henviser til at sterke og kompetente destinasjonsselskap er viktig for at reiselivsnæringen med sine fem bransjer (overnatting, servering, transport, kultur og aktiviteter og formidling), skal komme seg raskest mulig opp fra krisen, sier Holmen.
På forsiden nå