Reiselivsdirektøren: - Situasjonen er kritisk

Regjeringen forbedrer kompensasjonsordningen for reiselivet på grunn av smitteverntiltak, men NHO er skeptisk til om det er nok.

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv  Foto: Thor Steinhovden

Saken oppdateres.

- Det er positivt at regjeringen lytter til oss og øker kompensasjonsgraden noe, men situasjonen er så kritisk at dekningsgraden må opp til 80 prosent og konserntaket må opp til 80 millioner i måneden, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

Slik blir endringene fra regjeringen i denne runden av koronakrisen, ifølge NHO:

* Kompensasjonsgraden økes fra 60 til 70 prosent av faste kostnader i november og desember (60 prosent i september og oktober). Ordningen blir en generell ordning.

* Ordningen skal gjelde ut februar 2020 med mulighet for ytterligere forlengelse. Hva kompensasjonsgraden blir i januar og februar er foreløpig ikke fastsatt.

* Taket på maks 50 millioner kroner per måned per bedrift/konsern opprettholdes, men regjeringen endrer tilskuddsbeløpet fra 20 til 30 millioner kroner per kalendermåned som vil betales ut i sin helhet. Tilskuddsbeløp som overstiger 30 millioner kroner avkortes med 50 prosent opp til en øvre grense på 50 millioner kroner per måned. Den øvre grensen var i vår 80 millioner kroner.

Mener kompensasjonsgraden må opp

- Det er positivt at regjeringen ser på ordningen på nytt etter at de innførte enda strengere smitteverntiltak. Men de nye restriksjonene setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars med en nedstengning av en rekke reiselivsbedrifter og tusenvis av ansatte som blir sendt på Nav. Kompensasjonsgraden må opp til vårens nivå på 80 prosent og konserntaket må opp til 80 millioner i måneden. For september og oktober må nivået ligge på minst 70 prosent som i sommer, sier Kristin Krohn Devold.

- Kompensasjonsordningen må forlenges og vare så lenge reiselivsnæringen er pålagt strenge smittevernrestriksjoner. NHO Reiseliv ber Stortinget styrke ordningen slik at den reflekterer dagens situasjon for reiselivet, fortsetter Krohn Devold.

NHO mener følgende må på plass:

- Kompensasjonsgraden for september og oktober må opp til 70 prosent. For november og desember må den opp til 80 prosent

- Taket for kompensasjon må heves til 80 millioner kr per konsern per måned, slik det også var i vår

- Ordningen må vare langt inn i 2021, så lenge reiselivsnæringen er pålagt smittevernsrestriksjoner

LES OGSÅ: Bruker 17,7 milliarder kroner på nye koronatiltak


På forsiden nå