Innovasjon Norge:

Norsk næringsliv har fått 10 milliarder til utvikling og innovasjon

Så langt i 2020 har Innovasjon Norge tildelt over 10 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i norsk næringsliv.

Næringsminister Iselin Nybø og adm.dir. Håkon Haugli i Innovasjon Norge registrerer at søknader for over ti milliarder kroner er innvilget hittil i år.  Foto: Innovasjon Norge

Saken oppdateres.

Pengene har funnet veien til virksomheter over hele landet, gjennom ulike former for lån, garantier og tilskudd.

- Målet med de utvidede støtteordningene er å gi norsk næringsliv penger til å omstille seg i en svært vanskelig tid. Jeg er imponert over bedrifter over hele landet som nå gjør en stor innsats for å komme seg gjennom krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å hjelpe norsk næringsliv etter virusutbruddet. Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020. Om lag en av fem foretak har fått støtte gjennom de ulike statlige krisetiltakene, opplyser Innovasjon Norge.

Penger fra EU

MN24 har tidligere skrevet om hvordan Norge og de ulike delene av landet har vært ekstremt flinke til å hente ut penger fra EU sitt Horisont-program. Siden 2014 har virksomheter og prosjekter i Norge hentet ut 13,6 milliarder kroner, og rundt tre milliarder av dette har endt opp i Trøndelag.

- Tallene viser at næringslivet bruker tiltakspakken. Dette vil gjøre at gründere og vekstbedrifter kan videreføre sine utviklingsprosjekter gjennom denne vanskelige perioden. Hvis forsknings- og innovasjonsaktivitet stopper opp, kan det få langsiktige konsekvenser for norsk verdiskaping og konkurranseevne og det ønsker vi å motvirke gjennom disse ordningene, sier Nybø videre i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Trønderske kommuner får penger til digital-opplæring

Fortsatt mulig å søke

Over 14 milliarder kroner er på denne måten gjort tilgjengelig for å bistå norsk næringsliv gjennom Innovasjon Norge. Det er dobbelt så mye som i 2019. De utvidede rammene gjør at Innovasjon Norge kan gi støtte til flere prosjekter, og det er fortsatt mulig å søke.

- Som i et normalår, støtter vi prosjektene med størst innovasjonsevne. Det er imponerende å se bredden i prosjektene vi nå bidrar til. Vi ser at teknologi er en viktig driver, og at mange tar utgangspunkt i internasjonale behov som norsk næringsliv har særlig gode forutsetninger for å møte. I sum er den høye aktiviteten uttrykk for stor vilje og evne til omstilling, utvikling og innovasjon i norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli i pressemeldingen fra Innovasjon Norge.

I tillegg til de utvidere rammene, har Innovasjon Norge organisert seg for at bedriftene skal få raskest mulig svar. Hittil i år er det innvilget over 7000 søknader på innovasjons-, utviklings- og omstillingsprosjekter, mot 3900 på samme tid i fjor.

LES OGSÅ: Nordmenn har tillit til forskning

På forsiden nå