Motor

Kjører du for tett innpå bilen foran deg? Dette skjer hvis du blir tatt.

Hvis du som bilfører ikke følger tresekundersregelen, kan konsekvensene bli fatale dersom bilisten foran deg bråbremser eller sakner farten. Foto: Ørn E. Borgen / NTB