Motor

Valg av vinterdekk til elbilen kan gå på rekkevidden løs

Hvilke vinterdekk du velger, handler om behov og føreforhold. Ikke alle steder i lander har like snørike vintre. Foto: Geir Amundsen