Forskningsrapport:

Helseforetakene ga mer byråkrati

STJØRDAL: Staten overtok sykehusene i 2002. Det kom egne helseforetak - og masse byråkrati, ifølge ny forskning. I Helse Midt-Norge i Stjørdal har i dag 11 av 34 ansatte tittelen direktør eller sjef.

- Med sykehusreformen fikk vi en ny form for byråkratisering av Helse-Norge, sier Haldor Byrkjeflot, forsker ved Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen.

Han har ansvar for et forskningsprogram om ledelse og organisering i helsetjenesten.

- De regionale helseforetakene er jo et rent administrativt nivå. Med de lokale helseforetakene, under dem igjen, kom et nytt lag med direktører og sjefer. Hva slags effekt den nye ledelsesformen fikk er heller vanskelig å si, men vi ser i alle fall at de har veldig stor tro på ledelse i denne reformen, sier Byrkjeflot.