Forsker roser lakseavtale

Lakseavtalen i Trondheimsfjorden er det beste som er gjort for laksen i trønderske elver på over 25 år, mener Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Saken oppdateres.

Den historiske avtalen mellom «Elvene rundt Trondheimsfjorden» og kilenotfiskerne innebærer en kraftig reduksjon i antall laksenøter i fjorden. Tusenvis av laks ekstra vil gå opp i elvene. Rundt 70 av ett hundre sjølaksefiskere er med på leieordningen, som i første omgang skal gjelde i fem år.

Forsker Nils Arne Hvidsten i NINA mener man må mange år tilbake for å finne et tiltak som har større positiv virkning for laksen i Trondheimsfjorden. På slutten av 1980-tallet ble det innført forbudt mot laksefisket med drivgarn på kysten.

- Lakseavtalen i Trondheimsfjorden vil øke oppgangen av fisk momentant. Sportsfiskerne får større sjansen til napp, og det blir mer gytefisk. Dette fører til sterkere og mer robuste stammer av villaks. Det er en stor fordel i forhold til den rømte oppdrettslaksen, sier Hvidsten. Han har forsket på laksen i Trondheimsfjorden i mange år, og Orkla-laksen spesielt.

Avtalen til tross, Hvidsten tror ikke sportsfiskerne får et gullår i 2005. Selv om oppgangen av laks blir større enn den ville ha vært med alle nøter i sjøen, ligger det fra naturens side ikke til rette for noe toppår. Et dårlig smålaksår i fjor betyr nemlig lite mellomlaks i år.

«Elvene rundt Trondheimsfjorden» har gått ut med at avtalen gir minst 50 tonn laks ekstra i elvene hvert år. Det tilsvarer i størrelsesorden 10 000 laks. Det er en påstand Hvidsten ikke vil skrive under på uten videre.

- Innsiget til Trondheimsfjorden varierer voldsomt. Bare de siste syv-åtte årene har det variert mellom ca. 23 000 og 134 000 laks. Hvor mye som går opp i elva ekstra etter frikjøpet avhenger av det videre fangsttrykket i sjøen. Men kilenotfiskerne som er igjen klarer ikke å fiske opp det kvantumet som er frikjøpt. Jeg tror ikke de som fortsetter å fiske i fjorden klarer å øke fangstene sine med over 25 prosent. Resten av det som er frikjøpt går opp i elvene. Der fanges omkring 35-40 prosent av laksen av sportsfiskerne, sier Hvidsten.

For å kunne si noe sikkert om effekten av frikjøpet på laksestammene, bør det gjøres en grundig evaulering, sier lakseforskeren.

- En slik evaulering krever at vi kjenner innsiget fra havet, derfor er det viktig å fortsette merkingen av fisk ved innløpet til fjorden, sier han.

På vegne av «Elvene rundt Trondheimsfjorden» og Norske Lakselver har NINA utarbeidet en prosjektsøknad for å beregne innsig og beskatning i sjø og elv.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå