- God nok fødekapasitet

Det er bygget en ny fødeavdeling som er så liten at gravide må reise til Orkanger for å føde, dersom det ikke forventes komplikasjoner. - Naturlig med en fordeling, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Jan Erik Thoresen.

Dimensjonene på det nye kvinne-barn-senteret vil få konsekvenser for fødende i Trondheim i mange år framover. Fagdirektør i Helse Midt-Norge ser ikke på det som noe stort problem:

- St. Olavs hospital består av to avdelinger: En i Orkanger og en i Trondheim. Totalt sett skal kapasiteten være god nok. Det er dessuten ikke mer enn fire mil i mellom og da synes jeg det er naturlig med en fordeling. Det skal ikke være annenrangs å føde i Orkanger, sier Thoresen.

- Er tilbudet godt nok, når man først har bygget et helt nytt sykehus?

- Fødende som bor på Øya eller i sentrum synes kanskje ikke det er logisk om de må føde i Orkanger. Men så har det på den annen side vært flere trondheimskvinner som velger å føde i Orkanger. Når det er sagt er det heller ikke tenkt slik at folk for eksempel fra Malvik skal måtte kjøre forbi St. Olavs for å komme seg til Orkanger. Og hvis vi ikke snakker om kvantitet, men om kvalitet, er det neppe helt uvesentlig at det nye senteret er blant Europas beste.

- Hvem bør ta selvkritikk for alle feilene som er avdekket? - Mange har vært med å planlegge. Når det gjelder slikt som at fødeavdelingen er i femte etasje og operasjonsavdelingen i andre, har man rett og slett måttet ta et valg. Alle kan ikke være samme sted. Operasjonsavdelingen kan ikke ligge på fødeavdelingen.

- Klinikksjef Fredrik Sunde sier han «tror» løsningen med en akuttheis er forsvarlig?

- Klart den er forsvarlig. Forholdet med innsyn på de gynekologiske undersøkelsesrommene er det klart vi må løse, men det tror jeg da også er gjort.

Ifølge Thoresen har både ansatte og brukere blitt spurt underveis.

- Dersom vi ikke har fanget godt nok opp hva de har ment, kan vi kanskje lære noe av det. Noen feil oppdager man dessuten ikke før et slikt bygg står ferdig.

- Hva tenker du om at en klinikksjef er så tydelig betenkt?

- I forhold til at dette er et stort bygg som ennå ikke er tatt i bruk, synes jeg ikke det er så mye han setter fingeren på. Og det rører ikke ved min oppfatning om at dette er et kvalitetsmessig flott bygg.