Visepolitimester:

- Innvandrere må følge norske verdier

- Til gjengjeld får de blant annet en rekke velferdsgoder og andre rettigheter, sier visepolitimester Marit Fostervold i Sør-Trøndelag.

Vil delta i samfunnsdebatten: - I Sverige og Tyskland har man bommet når en fortier overgrep. Først nå når man kjenner det på kroppen, åpnes debatten, sier Marit Fostervold. 

Saken oppdateres.

Den økte innvandringen fra muslimske land til Norge, masseovergrepene i Köln og i Stockholm og uttalelser som en imam i Trondheim har kommet med, gjør at visepolitimester Marit Fostervold nå vil delta i debatten:

- Det er alltid en balansegang mellom å forklare og tidvis forstå holdninger som man ikke er enig i – og det å utfordre dem. Nå vil jeg gjøre det siste – fra en så nøytral grunn som mulig, selv om jeg sitter her i politiuniform, sier hun.

Til grunn for det hun ønsker å få frem, ligger følgende premiss:

- Når du bor i Norge, så er det ingen tvil om at norsk lov er overordnet alle andre lover, regler og normer. Islam definerer ikke dette. Innvandrere må også følge norske verdier, som kvinnesyn, likestilling, fri seksuell legning, religionsfrihet og andre demokratiske verdier. Til gjengjeld får de blant annet en rekke velferdsgoder og andre rettigheter, sier Fostervold.

- Er det politiets jobb å mene noe om hvilke verdier de som kommer til Norge, skal ha?

- Ja. Lover og verdier henger sammen. Når man ikke respekterer kvinners likestilling og vil kontrollere kvinner, så kan det føre til vold, trusler, trakassering og andre forhold som bryter med norsk lov, sier Fostervold.

Les reaksjoner på Fostervolds syn lengere ned i teksten.

LES OGSÅ: Den svenske statsministeren mener kvinner ikke skal måtte frykte overgrep

- Bommet i Sverige og Tyskland

Hun kjenner masseovergrepene i Köln og Stockholm kun gjennom media. Politiet har blitt sterkt kritisert for å holde tilbake kjennskap om overgrepene. I Sverige har politiet anmeldt seg selv for egen håndtering, og i Tyskland måtte politisjefen gå av.

- I Sverige og Tyskland har man bommet når en fortier overgrep. Først nå når man kjenner det på kroppen, åpnes debatten. Det er forebyggende å ha åpen kommunikasjon om overgrep, sier hun.

Også PST-sjefen har denne uken kommet med lignende advarsler:

- Man kan ikke ta for gitt at nye befolkningsgrupper automatisk tilpasser seg normer og regler i det norske samfunnet, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland ifølge TV 2. Kripos' Eivind Borge sa til VG at «svært mange av asylsøkerne har levd i kulturer med en større aksept for ulike former for seksuell trakassering av kvinner».

LES OGSÅ: 16 historier om vold, trusler og kontroll utløst av ære (pluss)

Reagerer på imam-uttalelse

Før jul arrangerte adressa.no et nettmøte der en Trondheims-imam stilte opp for å svare på spørsmål om blant annet barneoppdragelse. En leser hadde spørsmål rundt svømming i skolen for muslimske barn. Imam Abdinur Mohamed Mohamud svarte:

«Islam tillater ikke at jenter og gutter svømmer sammen uten tilstrekkelig med klær, hvis de for eksempel er 14–15 år. Jentene må dekke kroppen, og være flere sammen. Det er ikke problem hvis de er barn, som 4–5 år. Men de som er eldre kan bli interessert i hverandre, og noe kanskje skje. I islam er det ikke tillat med sex før ekteskap.»

Dette reagerer Fostervold på av to årsaker:

- For det første: Når en imam sier «dekk deg til» til et barn, så seksualiserer han samtidig det barnet. Det er ikke lov i Norge. Vi har en seksuell lavalder i Norge på 16 år. For det andre: Ved å legge ansvaret over på jentene, så ansvarliggjør han dem hvis det eventuelt skulle skje noe med dem: «Det skjedde fordi dere ikke kledde på dere.», sier hun.

- Imamen sier hva han mener islam sier om dette?

- Det er bra å få frem hva han mener islam sier om temaet. Så kan vi få en debatt rundt hva vi mener er riktige verdier, holdninger og adferd, som ikke bryter med norsk lov, sier Fostervold.

Imamen er for tiden utenbys og har ikke anledning til å kommentere saken denne uken.

- Gjør barna en bjørnetjeneste

Fostervold mener foreldre gjør barna sine en bjørnetjeneste dersom de tvinger dem til å bruke hijab eller svømme med klær:

- Hvis foreldrene ikke tillater barna å bli integrert i det norske samfunnet, så er det barna selv det går ut over. Det er heller ikke slik at all norsk ungdom har sex med hverandre fordi de ser hverandre i badedrakt. Hvis noen vil svømme med klær, så må de gjerne gjøre det. Men ikke fordi noen forteller dem at de frister gutter dersom de viser mer hud. Alle har et ansvar for egen adferd, også gutter, sier visepolitimesteren.

- Er du ikke redd for å polarisere med dine uttalelser?

- Nei, det er ikke min intensjon. Hvis ikke jeg, som er en offentlig person, tør å snakke om dette, hvem skal da gjøre det? Det ligger et særskilt ansvar i rollen som visepolitimester, å ta del i debatten, blant annet når tolkning av religiøse verdier bryter med norsk lov. Dette er for å motvirke økt skepsis og grobunn for fremmedhat, sier hun.


Visepolitimester Marit Fostervold mener at innvandrere i tillegg til norsk lov også må følge flere norske verdier. Hva er din reaksjon på dette?

Kjetil Utne, nestleder i mangfoldsrådet i Trondheim og varamedlem i bystyret for Høyre:

- Jeg er helt enig med visepolitimesteren i at innvandrere må følge norske lover. Det er et absolutt krav. Samtidig har vi en del å lære fra innvandrere også når vi snakker om verdier – blant annet når det gjelder det å respektere de eldre og ta seg av familien sin. Så å fremstille oss som bedre enn innvandrere i alt, blir feil utgangspunkt. Men kravene bør være absolutte når vi snakker om verdier som ytringsfrihet og likestilling etter min mening, sier Utne, og legger til at han synes at det er naturlig at visepolitimesteren engasjerer seg i temaet.

Ismail Elmi, leder i mangfoldsrådet i Trondheim kommune og bystyremedlem for Arbeiderpartiet:

- Jeg er enig med visepolitimesteren på mange punkter. De som er innflyttere må akseptere de norske normene, ikke bare de norske lover og regler. De fleste som kommer til Norge nå har flyktet fra overgrep, krig og undertrykkelse. Norske myndigheter og folket sier ja til at mange skal bo her. Den gjestfriheten må ikke misbrukes. Fostervolds intensjon er god når hun sier dette. Hun er inkluderende og en brubygger mellom politiet og innbyggerne, sier Elmi.

Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim fra Miljøpartiet De Grønne:

- Visepolitimesteren skal forfekte norsk lov, og jeg er enig i at norsk lov gjelder i Norge. Når det gjelder kvinnesyn så er det et verdistandpunkt som i Norge er fremarbeidet over tid, og vi må forvente at vi får respekt for det. Samtidig er det naturlig at vi i en overgangsperiode har respekt for noen av de religiøse normene som ikke er en del av norsk lov. Hvis dette med påkledning under svømming fører til bedre integrering og samhandling, blir det feil med tvang. Men det er grader av alvorlighet i det vi her diskuterer. Overfallene i Köln er langt over det vi kan akseptere, og på slike områder må vi være kompromissløse. Samtidig finnes det verdier og tradisjoner hos dem som kommer nå, som vi er tjent til å lære av, sier Opoku.

På forsiden nå