Samordna opptak:

Medvind for nye NTNU - motvind for «gamle» NTNU

NTNU i Gjøvik og Ålesund og det tidligere Hist opplever sterk pågang fra nye søkere, mens «gamle» NTNU har en nedgang på nærmere fem prosent.

NTNU-rektor Gunnar Bovim kan smile bredt over at Norges største universitet opplever meget gode søkertall i sitt første år etter fusjonen. 

Saken oppdateres.

Nesten 23 000 ungdommer ønsker aller mest å studere ved NTNU. Det er nesten to av ti ungdommer som har NTNU som førsteprioritet. Hos Universitetet er i Oslo er det 17 750 førsteprioritetssøkere, mens Universitetet i Bergen har 9758.

– Teknologiutdanningene ved NTNU er styrket samlet sett og øker mer enn nasjonalt, sier Bovim.

De gamle høyskolefagene øker

Det «gamle» NTNU har en tilbakegang. Nedgangen vises ved søkningen til grunnstudiet for sivilingeniører og ved humanistisk og de samfunnsvitenskapelige fagene.

Her får du jobb de neste årene

Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund ser umidlertid ut til å ha stor gevinst av at de ble del av NTNU. Mange unge ønsker å ha NTNU-navnet på vitnemålet sitt.  Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik øker med 15 prosent fra i fjor. Helsefagene øker mest, og både sykepleie, ergoterapi og radiografi er svært populære. Høgskolen i Ålesund har økt med 19 prosent fra i fjor.  Det er spesielt sykepleie, biologiske fag og økonomifag som utmerker seg med høye søkertall.

Aller størst er imidlertid veksten ved tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Disse studieprogrammene har en søknadsvekst på 22 prosent.

Olje til bunns

Rektor Gunnar Bovim mener han ser en tematisk dreining. Det er en stor vekst innenfor blant annet kommunikasjonsteknologi og nanoteknologi som har en økning på over 30 prosent, mens færre vil studere olje og gass.  Arbeidsledigheten innenfor oljesektoren kommer sterkt frem. I 2013 hadde petroleumsstudier ved NTNU 420 søkere til 53 studieplasser. I år er det 31 søkere på 29 plasser.

Nå har Trøndelag 15 000 nye studenter

Helse opp

Alle helsefaglige studier ved NTNU har en god vekst. Det gjelder spesielt sykepleie som har en økning på cirka 27 prosent – bare i Trondheim. Økonomi har en svært stor vekst som også er langt større enn det nasjonale. Søkertallene til lærerutdanning er stabile, med en liten økning.

Innenfor realfag er det en dreining til at flere ungdommer velger profesjonsrettede studieløp. Det gjelder blant annet fagene biologi, fysikk, kjemi og matematikk.

Dårlige karakterer?

- I disse tider ser vi at det er en dreining mot mer profesjonsrettede studier, og en svekkelse av de disiplinorienterte. Styrkingen av de treårige  løpene for ingeniører er for øvrig en europeisk trend, sier Gunnar Bovim.

Dette er de mest søkte fagene i Norge:

1. Politiutdanning                Politihøgskolen  

2. Siviløkonomutdanning     Norges Handelshøyskole

3. Rettsvitenskap, jus,         Universitetet i Oslo

4. Sykepleier                        Høgskolen i Oslo og Akershus  

5. Rettsvitenskap                 Universitetet i Bergen

6. Psykologi, profesjon         Universitetet i Bergen

7. Sykepleier                         NTNU       

8. Medisin                              Universitetet i Oslo

9. Økonomi og adm.             NTNU

10. Sykepleier                       Høgskolen i Bergen


Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

Søkertallene peker oppover for viserektor Jørn Wroldsen og NTNU i Gjøvik etter fusjonen med NTNU. 

Søkertallene peker oppover for viserektor Jørn Wroldsen og NTNU i Gjøvik etter fusjonen med NTNU. 

Viserektor Marianne Synnes ved NTNU i Ålesund kan glede seg over stor studenttilstrøming i det første året som del av NTNU. 

Viserektor Marianne Synnes ved NTNU i Ålesund kan glede seg over stor studenttilstrøming i det første året som del av NTNU. 

På forsiden nå