Regjeringen varsler tøffere tider for kommunene

Tøffere tider for kommunene er dårlig nytt for eldreomsorgen, mener Senterpartiet. Regjeringen vil bremse veksten i de frie inntektene til kommunene med opptil 750 millioner kroner.

Regjeringen vil bremse veksten i de frie inntektene til kommunene med opptil 750 millioner kroner, opplyser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).  Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Oslo: I kommuneproposisjonen som ble lagt fram onsdag, legges det opp til å øke kommunenes frie inntekter med mellom 3,75 og 4 milliarder kroner i 2017. Det er mellom 500 og 750 millioner kroner mindre enn i år.

Nedgangen henger sammen med to forhold, opplyser kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Det første henger sammen med endringer i demografiske forhold. I tillegg er det tøffe tider, og det økonomiske handlingsrommet blir mindre, sier han.

Reagerer

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen dermed sier at det blir tøffere tider for norsk eldreomsorg.

– Mesteparten av kommunenes utgifter går til omsorg. Mindre penger betyr tøffere tider for eldre og pleietrengende og mindre ressurser til skole og barnehage, sier han.

– Det er akkurat det motsatte av det Frp gikk til valg på, nemlig at eldreomsorgen skulle fullfinansieres, påpeker Sp-lederen.

– Ingen regjering har noen gang brukt mer oljepenger. Da er det grunnleggende feil at man ikke ser at det er lurt å prioritere eldreomsorg, skole og barnehager. Det er så store behov, sier han.

300 millioner til rustiltak

Sanner er imidlertid optimist.

– Også neste års budsjett er godt nytt for Kommune-Norge, sier han og framholder at inntektsveksten vil gi kommunene et godt grunnlag til å satse videre på viktige velferdstjenester som barnehage, skole, barnevern, helse og omsorg.

Samtidig er 300 millioner kroner av inntektene øremerket arbeidet med å styrke rusomsorgen.

– Vårt mål er fortsatt styrking av det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere fanges opp og færre faller utenfor. Derfor satser vi spesielt på rustiltak, sier Sanner.

KS skuffet

I tillegg vil regjeringen plusse 2,5 milliarder på årets kommunebudsjett for å dekke økte utgifter til flyktninger og asylsøkere.

Men Slagsvold Vedum frykter at det ikke vil være nok.

– Vi opplevde i høst at vi måtte kjempe alt vi kunne for at kommunene skulle få en ordentlig finansiering av dette. Dersom man nå varsler strammere tider og i tillegg ikke fullfinansierer flyktningutgiftene, er det enda dårligere nytt for eldreomsorgen.

KS er på sin side skuffet over at kommunene ikke får kompensert utgiftene til barnevern for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er skuffende å måtte slå fast at egenandelen for utgiftene til barnevern for denne gruppen fortsatt blir beholdt, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Mer i skatt

Sanner mener på sin side at regjeringen har sikret kommunene gode betingelser de siste tre årene, noe også en bedre skatteinngang enn forventet i 2015 har bidratt markant til. I alt fikk kommunene en realvekst på inntektssiden på 14 milliarder kroner, ifølge revidert nasjonalbudsjett.

I tillegg har pensjonsutgiftene blitt lavere enn antatt. Kommunene kunne dermed notere et netto driftsresultat på 3 prosent i 2015.

Hvordan skatteinngangen vil bli i år, er imidlertid mer usikkert. I tillegg vil større arbeidsløshet og utgifter til flyktninger og asylsøkere kunne påvirke kommuneøkonomien.

Hvor mye kommunene vil få totalt neste år, blir først klart når statsbudsjettet legges fram til høsten.

På forsiden nå