adressa.no

Adresseavisens redaksjon har satt sammen en uhøytidelig liste med grunnene til at vi ælske Trøndelag. Listen er satt opp i uprioritert rekkefølge og plasseringen av hvert enkelt punkt på listen er tilfeldig. Hver dag kommer 20 grunner.

Trykk på hjertet for å vise hvem du ælske.

Si hvorfor du #ælsketrøndelag her