Enige om å bli landets største Sp-fylkesparti

250 senterpartister fra begge trøndelagsfylkene ga hverandre sine «ja» på Hell i Stjørdal i helga.

Samlet: Denne helga vedtok de to Sp-fylkespartiene å slå seg sammen. Tomas Iver Hallem fra nordfylket leder interimstyret og Jorid Oliv Jagtøyen er nestleder. 

Saken oppdateres.

Nordtrønderne i Sp har tidligere strittet imot selve ideen om ett felles Trøndelag, mens fylkespartiet i sør har ønsket storfylket velkommen. Nå i helgen vedtok de to å slå seg sammen fra 1. januar 2018.

- Nå skal vi bruke tiden fremover på å organisere og klargjøre hvordan Sp Trøndelag blir, sier Tomas Iver Hallem.

Han ble i helgen valgt til leder av interimsstyret, mens Melhus-politiker og eks-ordfører Jorid Jagtøyen ble valgt til nestleder. Først neste år velges den første lederen av det nye fylkespartiet, som blir landets største Sp-fylkesparti med rundt 2500 medlemmer. I tillegg kommer Senterungdommens rundt 400 medlemmer.

- Trønder-Avisa meldte om dempet stemning og vemod i helga?

- Dette ble det aller siste av totalt 96 årsmøter for Nord-Trøndelag Sp. Vi har mange tradisjoner knyttet til det, og noen av våre medlemmer har vært med på 50 av møtene. Derfor synes en del at det var vemodig at det nå er slutt. Samtidig forstår man at det riktige nå er å gå inn og lage ett felles Sp og bygge et samlet Trøndelag, sier Hallem.

Les flere saker om Sp her.

- En høytidsdag

Jagtøyen kaller lørdagen, da sammenslåingsvedtaket ble fattet, for en høytidsdag. De to fylkespartiene har begge eksistert siden 1921, men sørtrønderne stiftet sitt parti én måned før de i nord.

- Partikulturen er ganske lik på tvers av grensene. I Nord-Trøndelag er de kjent for å være særlig sammensveiset og «livat», og de har noen tradisjoner som vi ikke har hatt, forteller Jagtøyen.

- Var det noen som uttrykte misnøye med sammenslåingen?

- Noen fra Nord-Trøndelag uttrykte skepsis til Trondheim, de er nok litt redde for distriktenes posisjon. Men samtidig var også trondheimspolitiker Marte Løvik oppe flere ganger og snakket om hvordan byen trenger landet og vice versa, forteller Jagtøyen.

Ola Borten Moe leder valgkomiteen for å sette sammen det nye fylkespartiets første ledelse. Partiet har dessuten vedtatt fire punkter, som de skal bruke som rettesnor fremover:

1. Vi anerkjenner, hyller og støtte oppunder alle lokale initiativ til positiv samfunnsutvikling i Trøndelag.

2. Vi fatter våre beslutninger på bakgrunn av lokal kunnskap og medvirkning.

3. Vi forhandler frem statlige løsninger som tjener hele Trøndelag.

4. Vi strekker oss etter likeverdige tjenestetilbud til alle innbyggerne i Trøndelag – uavhengig av hvor de bor og virker.

Les også: - Norsk nasjonalisme er en positiv kraft

Borten Moe vil tilbake

Sp-nestleder Ola Borten Moe sa i helgen til Nationen at han vil tilbake til Stortinget, men at det tidligst kan skje i 2021.

- Skal en bli partileder i Senterpartiet, har en hvert fall ikke en sjanse uten å sitte på Stortinget, sa Borten Moe, som i dag er kommersiell direktør i oljeselskapet Okea.

Han trakk seg overraskende fra Stortinget før valget i 2013.

- Jeg er glad for at Ola Borten Moe holder døra åpen. Det er bra for Sp og det er bra for Trøndelag, kommenterer Hallem.

Les også kommentaren til Tone Sofie Aglen: Ulv i fåreklær

På forsiden nå