Bar korset til Nidarosdomen

130 møtte opp til korsvandring fra Vår Frue kirke langfredag.

Saken oppdateres.

Jesu korsvandring langs Via Dolorosa i Jerusalem har skapt tradisjoner rundt om i hele verden. Langfredag er det korsvandring i mange norske byer, også i Trondheim. Korset bæres fra Vår Frue kirke til Nidarosdomen, med ti ulike stopp på veien for tekstlesing, bønn, sang og stillhet, til minne om Kristi lidelser på korset.

Økumenisk samarbeid

Ifølge tradisjonen har man 14 stopp langs lidelsesveien, for å minnes spesielle ting som skjedde da Jesus gikk veien. Via Dolorosa, eller lidelsesveien, er den samme veien som pilegrimene følger, og som ender opp i Den hellige gravs kirke, Gravkirken i Jerusalem.

I Trondheim er korsvandringen et økumenisk samarbeid mellom 10 forskjellige kirkesamfunn og menigheter. Christy Ringrose er troende, men det er første gang hun deltar i korsvandringen.

- Gud er i oss alle sammen, uansett hvor vi hører til. Det er ikke så viktig hvor vi tilber ham eller hører hans ord. Jeg tenkte det ville være fint å oppleve dette i fellesskap med andre, sier Christy.

Siste stopp i Domen

På de ulike stoppestedene, blir lidelseshistorien fortalt. Om hvordan Jesus ble forrådt og tatt til fange, spottet, fordømt og pisket. Og til slutt korsfestet på Golgata. Den tiende og siste stoppen, som forteller om Jesus grav, foregår i Nidarosdomen. Når prosesjonen når vestfronten åpner portene seg, og korset bæres inn og legges foran alteret. Det er lav orgelmusikk og kirkerommet ligger nesten i totalt mørke. Krusifikset på alteret er dekket av et sort klede.

Den gripende samlingen i Nidarosdomen avsluttes med at hver enkelt ber Vår far i himmelen på sitt språk, før alle går ut i taushet. For Christy har dette vært en fin opplevelse.

- Som kristne har vi en glede i fellesskapet med Gud. Se bare på alle nasjonaliteter og ulike mennesker som er samlet her. Gjennom denne vandringen får vi rom og tid til å tenke på hvem Gud er, og at korsfestelsen og lidelsene Jesus hadde er en del av dette. Vi har blitt Guds barn på grunn av hva Jesus gjorde, sier Christy.

Den stille uke

Opptakten til påskefeiringen starter med palmesøndag og Jesu inntog i Jerusalem, der han blir hyllet av folket med palmegreiner. Skjærtorsdag refererer til at Jesus vasket disiplenes føtter denne dagen, og til minne om at Jesus innstiftet nattverden. Langfredag er til minne om Jesu korsfestelse, mens påskeaften er den dagen hvor kirken står samlet i sorg ved Kristi grav.

I protestantisk liturgi er det vanligste at påskemorgen begynner med påskemorgens gudstjeneste og uken fram til 1. søndag etter påske er kirkeårets høydepunkt.

Forklarer kristentroen

Første påskedag fortsetter feiringen av Kristi oppstandelse, og er den dagen som forklarer hele kristentroen. Ikke engang disiplene skjønte Jesu budskap før påskedag og dagene etter. De første som så Jesus levende var kvinnene, og Maria Magdalena møtte Jesus i hagen. De mannlige disiplene møtte Jesus senere.

For mange kristne er påsken, religiøst sett, en viktigere høytid enn jul.

Dette er tre andre godt leste påske-relaterte saker fra oss, alle for abonnenter:


LES OGSÅ: - Ryktet går, vi har hørt at Klæbo er i bygda

LES OGSÅ: Påsken slik Jesus og Muhammed i Trondheim ser den

LES OGSÅ: - Vi tar med minner og sprit tilbake til Norge

10 stopp: Underveis ble det lest tekster og bedt bønner for byens befolkning. 

10 stopp: Underveis ble det lest tekster og bedt bønner for byens befolkning. 

Trondheim 30. mars 2018 Trondheim kristne råd arrangerer korsvandring i påsken. 

Trondheim 30. mars 2018 Trondheim kristne råd arrangerer korsvandring i påsken. 

Med for første gang: - Jeg synes det har vært flott å dele dagen og historien i fellesskap med andre som også tror på Gud, sier Christy Ringrose. 

Med for første gang: - Jeg synes det har vært flott å dele dagen og historien i fellesskap med andre som også tror på Gud, sier Christy Ringrose. 

Blekens «Korsveien» på plass: Blekens bildeserie «Korsveien» har fått permanent plass i Nidarosdomen. - De henger veldig fint nå. Det er litt lite lys, men det kommer seg snart, sa en fornøyd Håkon Bleken utenfor vestfronten langfredag. 

Blekens «Korsveien» på plass: Blekens bildeserie «Korsveien» har fått permanent plass i Nidarosdomen. - De henger veldig fint nå. Det er litt lite lys, men det kommer seg snart, sa en fornøyd Håkon Bleken utenfor vestfronten langfredag. 

På forsiden nå