Knappere for norske kommuner neste år

Staten holder igjen på frie inntekter til kommunene. Dette vil merkes når utgiftene til barnevern og pleie- og omsorg skal betales.

Saken oppdateres.

Veksten er på mellom 0,3 og 0,5 prosent.

Kommunal- og moderniseringsministeren argumenterer for at den lave veksten gir muligheter både til økt effektivitet og bedre kvalitet i tjenestene.

– Krevende budsjett

– Så forstår jeg at det er krevende å sy sammen kommunebudsjettet, men det er et godt rom for å øke tjenestetilbudet og ikke minst ha mer effektive tjenester, sier Monica Mæland (H).

Tirsdag la regjeringen fram kommuneproposisjonen for 2020 sammen med årets reviderte statsbudsjett.

Det går bra i Norge, og dermed strammes kommuneøkonomien inn. Listen over antall kommuner som overvåkes fordi de har dårlig råd, reduseres.

Regjeringen legger opp til at kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020. Fylkeskommunene får mindre i 2020 enn i 2019. Kommunaldepartementet varsler en reduksjon i fylkeskommunenes inntekter på mellom 200 og 100 millioner kroner.

Færre ungdommer

I kommunene er det særlig pensjonsutgiftene som går ned. For fylkeskommunene blir det en videre nedgang i antall elever i videregående.

– Vi har lagt opp til å dekke demografiutgiftene. Kommunene får økte utgifter, mens fylkeskommunene har nedgang i sin demografi fordi det blir færre 16- og 18-åringer. Vi ser også at kommunenes utgifter til demografi i år er lavere enn det vi la opp til i fjor, skatteinngangen er høyre enn det vi la opp til og kommunenes resultater er god, sier Mæland.

På forsiden nå