Kunsten å se:

Mennesker som maskiner

Det mest kjente bildet i norsk kunsts historie som tematiserer prostitusjon, er nok Christian Krohgs maleri «Albertine» fra 1887.

  Foto: Tore Strønstad

Bildet illustrerte romanen av samme kunstner, som utkom året før. Her skildres den fattige Kristiania-piken Albertines liv og hvordan hun tvinges inn i prostitusjon. Den individuelle historien om denne enkeltpersonen er en del av en såkalt tendensroman og et tendensbilde; altså kritisk kunst som søker å skildre tendenser i tiden og gjerne urettferdige forhold.