Nye anbefalinger: Disse skal testes for korona

Folkehelseinstituttet kom fredag morgen med nye anbefalinger for testing av det nye koronaviruset.

  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

«De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet og skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer», skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

Prioriteringer

En test for koronavirus vil ikke gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen, skriver Folkehelseinstituttet.

– Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Folkehelseinstituttet skriver at Norge nå er inne i en fase hvor man vet at det finnes spredning i samfunnet, også uten noen kjent reise.

«Det viktige nå er at alle som kan være smittet holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Det er også svært viktig at vi oppdager smitte hos de mest sårbare og hos helsepersonell som skal behandle disse. Hos disse må vi fortsatt ha fokus på testing og smitteoppsporing», heter det i meldingen.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i tiden etter 27. februar, skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter at de har kommet hjem.

Folkehelseinstituttet skrev først at dette også gjelder husstandsmedlemmer til de som har reist utenfor Norden, men dette rådet ble senere reversert.

«Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og
vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider», heter det i Folkehelseinstituttets anbefaling per fredag ettermiddag.

Disse skal testes

Folkehelseinstituttet skriver på sin hjemmeside at følgende nå skal testes for det nye koronaviruset covid-19:

  • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus.
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon.
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon.
  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer.
På forsiden nå