Koronasituasjonen i Trøndelag

Saken oppdateres.

Koronasituasjonen Trøndelag

Trøndelag siste syv dager

 • - Nye smittede
 • Nøytral
Kilde: MSIS

I løpet av de siste sju dager er det - nye smittetilfeller i Trøndelag. Det er - flere enn på samme tidspunkt i forrige uke.

For å si noe om trenden i smittetallene beregner vi hvor mange nye smittetilfeller det er i snitt siste syv dager. Dette tallet blir sammenlignet med tilsvarende tall for hele siste uke. For at trenden skal kalles stigende må syvdagers-snittet være over 20 prosent høyere enn uken før. Ved en nedgang på over 20 prosent sier vi at trenden er synkende. For endring mellom dette sier vi at trenden er flat.

Antall personer bekreftet smittet

 • Trøndelag
 • Norge
 • Verden
Kilde: MSIS, NRK og ourworldindata.org

For å gi en best mulig oversikt over situasjonen, oppdaterer Adresseavisen fortløpende smittetall for alle kommuner i Trøndelag. Det samlede tallet for Trøndelag på tilfeller, er summen av alle kommunene.

Første mai begynte Adresseavisen å hente smittetall direkte fra MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer), som er det offisielle registeret for antall smittede i Norge. Det kan i noen tilfeller være avvik mellom disse tallene og kommunens tall. Den vanligste grunnen til avvik er at MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse, og ikke bostedsadresse.

er landet med flest registrerte smittede.

Tallene viser bare bekreftede tilfeller. Siden ikke alle testes, vil det være smittetilfeller som ikke fanges opp i statistikken.

Antall smittede (graf)

Kilde: MSIS og trønderske kommuner

Kurven over viser utviklingen over antall korona-smittede i Trøndelag siden det første tilfellet ble registrert i begynnelsen av mars. Ved å klikke på knappen Nye pr. dag får du et bedre bilde av utviklingen..

Antall personer innlagt på trønderske sykehus

 • Trøndelag
 • St. Olavs
 • ​Helse Nord-Trøndelag
Kilde: Trønderske sykehus

Antall innlagte på sykehus er et svært viktig tall for myndighetene. Hovedbegrunnelsen for tiltakene som er innført, handler om å bremse spredningen av viruset for å unngå at sykehusene blir overbelastet. Det vil kunne ramme både korona-pasienter, og folk som må legges inn av helt andre grunner.

Antall dødsfall relatert til korona-smitte

 • Trøndelag
 • Norge
 • Verden
Kilde: Trønderske sykehus, og NRK

Det er hittil registrert dødsfall i Norge knyttet til korona. av disse er i Trøndelag. I Sverige har dødstallet steget til , mens det i Danmark er . På verdensbasis har antall døde nå passert .

Antall personer smittet av korona

Kommune Personer Pr. 1000
Kilde: Trønderske kommuner

I tabellen over kan du se hvor mange som er smittet av korona i alle trønderske kommuner. Vi har også regnet ut hvor mange det utgjør per 1000 innbyggere, for å kunne sammenligne kommuner av ulik størrelse. Frosta, med bare 2600 innbyggere, opplevde en rask spredning av smitte i starten av virusutbruddet. Det gjør at forholdstallet her er høyt.

Smitte i Trøndelag Pr. 1000

 • < 0,5
 • < 1
 • < 2
 • < 5
 • > 5
Kilde: Trønderske kommuner

I kartet over kan du se hvordan kommunene i Trøndelag er rammet av korona. Innbyggertallene er svært forskjellige. Derfor har vi regnet ut antall smittede per 1000 innbyggere i hver kommune, for å gjøre tallene sammenlignbare. Jo mørkere fargen er i kartet, jo høyere er andelen smittede. Du kan trykke på kommunen for å se flere detaler.

Smitte i verden Pr. 100k

 • < 200
 • < 500
 • < 1000
 • < 2000
 • > 2000
Kilde: ourworldindata.org

I kartet over kan du se hvilke land i verden hvor smitten er mest utbredt. Tallene er justert for innbyggertall, for å gjøre dem sammenlignbare. Det betyr at selv om USA er landet med flest smittede, så er for eksempel Island mørkere på kartet. Det er fordi andelen islendinger som er smittet er høyere enn andelen amerikanere.

Antall søknader om dagpenger

Kilde: NAV

Ett av krisetiltakene regjeringen har innført er å lempe på reglene for dagpenger. Både bedrifter og ansatte kommer bedre ut med de nye reglene. Med de nye reglene trenger en arbeidsgiver bare å betale lønn til den permitterte i to dager, mot 15 dager tidligere. For ansatte er det innført full lønn i de første 20 dagene av permitteringsperioden. I tillegg er grensen for hvor mye man må tjene for å kunne få dagpenger redusert. Grafen over viser hvor mange som har søkt om dagpenger. Du kan velge å se totalen, eller nye søknader per dag

Permitterte fordelt på bransjer

Gruppe Antall Andel
Kilde: NAV

Koronakrisen rammer alle, men noen deler av næringslivet har fått det tøffere enn andre. Tabellen over viser hvor mange som er permittert innenfor ulike bransjer, og hvor stor andel av den bransjen det utgjør. Restriksjoner blant annet på reiser og større folkemengder har rammet overnattings- og serveringsbransjen hardt. Her er nå over halvparten av de ansatte permittert.

Andel arbeidsledighet per kommune

Kommune Antall Andel
Kilde: NAV Trøndelag

De strenge restriksjonene som er innført har bidratt til at Norge nå har den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig. På landsbasis var det ved utgangen av mars 301000 helt ledige, det er 11,2 prosent av arbeidsstyrken. I tabellen over kan du se ledigheten både i antall og prosent i alle trønderske kommuner. Du kan sortere tabellen ved å klikke på kolonneoverskriften.

Bedrifter som har fått tildelt støtte

Kommune Selskap Tildelt beløp Oms. 2020 Oms. 2019 Faste kostn.
Kilde: Skatteetaten

Stortinget har vedtatt en støtteordning for bedrifter som har fått et stort fall i inntektene på grunn av koronautbruddet. Bedriftene kan søke om å få erstattet faste, uungåelige kostnader. Det er kostander som ikke kan reduseres på kort sikt, som husleie, forsikringer og rentekostnader. For å kunne søke må inntektsfallet i mars være på minst 20 prosent, sammenlignet med året før. For april må fallet være over 30 prosent.

Antall døde i andre deler av verden

Kilde: ourworldindata.org

Grafen over viser antall korona-dødsfall, og hvor raskt tallene stiger. Vi har grafer både for noen utvalgte store land og for de nordiske landene. Aksen med antall døde er logaritmisk. Det innebærer at jo brattere kurven til et land er, jo raskere stiger dødstallet. Når kurven flater ut betyr at veksten i antall døde synker. Det er en slik utflating som alle land forsøker å få til. Aksen med antall dager viser hvor mange dager det er siden landet passerte 10 døde.

De grå kurvene viser hvordan det ser ut dersom dødstallet dobles seg henholdsvis hver, annenhver og hver tredje dag.

Antall døde i norden

Kilde: ourworldindata.org

Kurvene for de nordiske landene viser at Sverige både har det høyeste antallet døde, og at de stiger raskest. I starten av april ligger Sverige an til å doble antallet døde hver fjerde dag.

Våre siste saker om koronaviruset:

På forsiden nå