Koronasituasjonen i Trøndelag

Saken oppdateres.

Koronasituasjonen Trøndelag
Kilde: SYSVAK og SSB

Grafen viser hvor mange, og hvor stor andel, som er vaksinerte i ulike aldersgrupper. Gruppene er basert på FHIs prioriteringsrekkefølge for vaksinering. Prosentandelene er beregnet ut fra innbyggertall hentet fra SSB.

Innlagte

Kilde: St. Olavs, Helse Nord-Trøndelag

Grafen viser antall personer som er innlagt på sykehus i Trøndelag med covid-19. Tallene rapporteres fra sykehusene i fylket.

Kilde: MSIS

Kurven over viser utviklingen i antall nye korona-tilfeller per dag siden det første tilfellet ble registrert i begynnelsen av mars 2020. For å se nærmere på utviklingen i det siste kan du trykke på knappen Siste 30 dager. Under grafen kan du velge å skifte visning fra nye tilfeller per dag, til å se totalt antall smittet.

Kilde: SYSVAK

Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.
Smitte i Trøndelag Pr. 100k

Kilde: MSIS

I kartet over kan du se koronasituasjonen i hele Trøndelag. Innbyggertallene i kommunene er svært ulike. Derfor har vi regnet ut antall smittede per 100.000 innbyggere, for å gjøre tallene sammenlignbare. Jo mørkere fargen er i kartet, jo høyere er andelen smittede. Du kan velge om du vil se på siste uke, eller totalt for hele pandemien. Du kan trykke på kommunen for flere detaljer.

Koronasituasjonen i Norge

Kilde: fhi.no og SYSVAK

Boksen over viser en oversikt for koronasituasjonen i Norge.

Koronasituasjonen I hele Verden

Kilde: ourworldindata.org

Boksen over viser en global korona-oversikt. Alle tall hentes fra ourworldindata.org, et prosjekt som drives fra Universitetet i Oxford.

Oversikt

Kilde: ourworldindata.org

Kartet over viser smitteutviklingen i hele verden. For å justere for ulikheter i folketall er alle tall omregnet til antall smittede pr. 100.000 innbyggere. Jo mørkere fargen er i kartet, jo større er andelen smittede.

I tabellen over finner du smittedetaljer for de 10 land med høyeste smittetall.

Våre siste saker om koronaviruset:

På forsiden nå