- Fødende som ikke snakker norsk eller engelsk blir ofte utelatt

I dag er det flere kvinner som føder barn enn for ti år siden. De er sykere, eldre og oftere ikke-norske: - Vi trenger forskning som gjenspeiler dagens barselpopulasjon.

Forskningsgruppa bak Din fødsel skal finne ut hvordan kvinner opplever fødsel og barselopphold på St. Olavs hospital.  Foto: Terje Svaan

Det sier seksjonsoverlege ved fødeavdelingen ved St. Olavs hospital, Elisabeth Magnussen.