Oppvekstdirektøren i Trondheim er tilbudt ny jobb

Camilla Nereid har blitt tilbudt jobb som leder for Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold. 

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid har vært ansatt i stillingen i Trondheim kommune i fire år.  Foto: Mariann Dybdahl

Hun er dermed i tenkeboksen for om hun skal si opp sin stilling som kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.