Foreslår å kutte 90–100 årsverk ved sykehusene i Namsos og Levanger

Som følge av økte kostnader i 2022 foreslår administrasjonen i Helse Nord-Trøndelag å kutte mellom 90 og 100 årsverk ved to sykehus.

Levanger sykehus. Bildet er tatt ved en annen anledning.   Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

I forslaget fra administrasjonen står det at helseforetaket har hatt en negativ kostnadsutvikling, både målt mot utvikling i egne inntekter og mot andre foretak. Blant annet er en kontinuerlig økning i bemanningen en viktig årsak til dette, skriver Namdalsavisa.

Administrasjonen skriver at det må spares 115 millioner kroner, blant annet gjennom kutting av årsverk. De 90–100 årsverkene svarer til omtrent 3 prosent av samlet antall årsverk i foretaket.

Saken legges fram for styret i Helse nord-Trøndelag mandag 20. september.

På forsiden nå