Ny E6-tunnel her kan bety flere tusen nye boliger i Trondheim

Store deler av den planlagte byutviklingen på Sluppen i Trondheim er avhengig av ny E6-tunnel. Ingrid Skjøtskift (H) mener planleggingen må starte nå.

Skissen viser hvor en ny E6-tunnel på Sluppen kan starte.  Foto: Asplan viak

– Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen må sette i gang detaljregulering av E6-tunnelen og kollektivknutepunkt på Sluppen. Det bør skje tvert, sier hun.