Adresseavisen har ikke brutt god presseskikk

Pressens faglige utvalg (PFU) har kommet frem til at Adresseavisens fremstilling av to kritiske saker mot Trond Giske var innenfor god presseskikk.

Trond Giske. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Det betyr at Trond Giskes klage ikke tas til følge.

Bakgrunnen for klagen er at Trond Giske (Ap) reagerer på to artikler som ble publisert i Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund. PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse. PFU legger Vær Varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger.

- Utrolig viktig

Adresseavisens sjefredaktør, Kirsti Husby, fulgte diskusjonen i utvalget onsdag.

- Vi er veldig fornøyde med at utvalget var tydelige på at dette var to viktige historier å fortelle, sier Husby.

- Vi er også glade for at utvalget konkluderte med at avisene ikke har brutt god presseskikk. For alle som jobber med maktkritisk journalistikk, og ønsker å si fra om maktovergrep, er denne uttalelsen utrolig viktig, sier hun.

Sjefredaktør i Adresseavisen, Kirsti Husby.  Foto: Mariann Dybdahl

Underveis i behandlingen uttrykte utvalget at de gjerne skulle sett et fyldigere kildegrunnlag, og at enkelte setninger i én av sakene kunne vært skrevet med et tydeligere forbehold. Dette var også viktig for utvalget å få med i avgjørelsen.

- Vi tar med oss at utvalget stiller kritiske spørsmål til graden av forbehold og kildegrunnlag i én av sakene. Dette tar vi selvfølgelig med oss som læring, kommenterer Husby.

Uenig i konklusjonen

Trond Giske understreker overfor Adresseavisen at han ikke er enig i utvalgets konklusjon.

- Jeg er fornøyd med at utvalgsmedlemmene så tydelig sier at saken baseres på tynt kildegrunnlag, manglende dokumentasjon, og utilstrekkelig forbehold. Særlig ble Adresseavisen nevnt i den sammenhengen. Det er nøyaktig det jeg også skriver i min klage, at pressen ikke kan sette svært alvorlige anklager på trykk uten dokumentasjon, sier Giske.

Han mener derfor at konklusjonen er overraskende.

- Utvalgsmedlemmene er åpenbart enige om at dokumentasjonen er mangelfull, men kommer til den konklusjonen at det likevel kan settes på trykk. Utvalgssekretæren sier da at man ikke trenger dokumentasjon for å sette anklager på trykk, sier Giske.

Han mener utvalgets avgjørelse vil sette en uønsket presedens, og at det vil være negativt både for den som det blir fremmet påstander mot, og for pressen generelt.

- Først og fremst går det ut over pressens troverdighet, sier Giske.

Klaget på to artikler

Det var torsdag 27. august i fjor at de fem avisene publiserte saken der Sandra Skillingsås fortalte om en nachspiel-episode med Giske.

Helga etter publiseringen var det fylkesmøte i Arbeiderpartiet og Trond Giske var enstemmig innstilt som ny fylkesleder. Han trakk seg som lederkandidat.

3. september publiserte de samme fem avisene en sak om at Ingrid Resell Krogstad hadde levert et varsel mot stortingsrepresentanten.

Begge sakene er skrevet av Adresseavisen, men publisert i de øvrige avisene gjennom en avtale om utveksling av artikler.

Dette er de to sakene Giske klaget på:

* Hun tilhører Giskes nærmeste krets. Nå forteller Sandra (29) hva som skjedde på nachspiel

* Ingrid Resell Krogstad varslet mot Trond Giske. Nå forteller hun sin historie

- Til stor skade

Trond Giske mente avisene publiserte alvorlige anklager om faktiske forhold som ikke dokumenteres og har vært til stor skade for ham og familien. I klagen skrev han at «publiseringen i alle Schibsteds regionaviser forsterker skaden».

Giske mente publiseringene brøt med Vær Varsom-plakaten (VVP) 3.2 på grunn av:

  • Mangelfull undersøkelse og dokumentasjon av faktum
  • Mangelfull kildekritikk
  • Utelatelse av vesentlig informasjon
  • Manglende aktsomhet ved bruk av anonyme kilder

Avviser brudd på god presseskikk

Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Fædrelandsvennen svarte på klagen samlet. De avviste brudd på god presseskikk, og mener journalistikken ligger i kjernen av pressens samfunnsoppdrag:

«To åpne kilder forteller om en mektig mann som har misbrukt asymmetriske relasjoner til yngre kvinner og utsatt dem for ubehagelige episoder og uønsket seksuell oppmerksomhet.»

På forsiden nå