For 43 år siden

«Munken» som forsvant

Slik så den ut den kritiserte og utskjelte «Munken» - som forsvant for 43 år siden, med drosjer oppstilt foran den «ærverdige» murgården. 

Det var luftig på toppen av «Munken», med sine seks etasjer. På bildet er det blikkenslager Torbjørn Bellingmo som reparerer takrenner, og han ser faktisk NED på Olav Tryggvason. (Adresseavisen 27. mars 1965) 

«Munken» klar for riving. (Adresseavisen 15. april 1971)  

Hundrevis av skuelystne hadde samlet seg på Torvet om kvelden for å se på rivinga av «Munken». (Adresseavisen 15. april 1971)  

Jernkula på vei mot veggen. (Adresseavisen 15. april 1971)  

Knuste vinduer, og jernkula knuser mer. (Adresseavisen 15. april 1971)  

Liv og død på Torvet. (Adresseavisen 15. april 1971)  

«Munken» hadde gjort nytta si, syntes mange. (Adresseavisen 15. april 1971)  

Et eksempel fra «redselsperioden»? (Adresseavisen 15. april 1971)  

Olav Tryggvason hadde super utsikt til raseringen. (Adresseavisen 15. april 1971)  

Fugl Føniks utenfor (den gang) Hotell Phoenix ser vantro på det som foregår. (Adresseavisen 15. april 1971)  

Så var alt lagt i ruiner ... (Adresseavisen 15. april 1971)  

... og jernkula har også avsluttet jobben. (Adresseavisen 15. april 1971)  

En bygningsmessig nykomling - avgjort bedre enn den klumpete forgjengeren. Arkitekt: Aspen Paulson, Oslo. Han antydet da en skissemessig videreutbygging mot Stiftsgården. (Adresseavisen 11.4.1973) 

1978 - fem år senere: Ikke alle bygningsplaner får Kongens godkjennelse, men Olav V fikk nabovarsel vedr. eiendommen Munkegaten 21, naboeiendommen til Stiftsgården. Arkitektfirmaet Lien og Risan greide å bygge bro mellom stilartene. (Adresseavisen 28. september 1978) Foto: Terje Bringedal 

Og slik ser «Munken» ut i 2014. (Adresseavisen 4. juli 2012) Foto: Marius Sunde Tvinnereim 

Nye «Munken» tar seg flott ut sammenlignet med forgjengeren. (Adresseavisen 7. juni 2012) Foto: Ole Martin Wold 

Hundrevis av skuelystne hadde samlet seg på Torvet om kvelden 14. april 1971 da rivinga av «Munken» startet. Ei solid jernkule var «våpenet» som skulle gjøre jobben, og etter hvert som kula slo inn veggene etasje etter etasje, lå alt snart i en ruinhaug.

Dermed forsvant et markant trekk fra Torvet – noe mange var glade for. «Munken» var nemlig i mer enn et halvt århundre byens mest kritiserte og utskjelte bygning. Murgården var byens høyeste, med seks etasjer, da den ble oppført i 1902 - noe som gjorde det nødvendig med heis. Navnet fikk den etter Café Munken som holdt til der på slutten av 1800-tallet. Kafeen flyttet inn igjen i første etasje da den nye bygningen sto ferdig. En tid ble det også drevet hotell i gården. På gamle bilder kan man se vognmenn med hestedrosjer oppstilt foran den «ærverdige» murgården.

Rundt 1960 ble «Munken» solgt til en utflyttet trondheimsmann, Irgens Larsen, som var skipsreder i Amerika. Han bestemte seg for å rive gården, og fikk satt opp et nytt forretningsbygg med mer moderat høyde.

Kanskje ville Munken i dag blitt ansett som verneverdig, som et typisk og interessant eksempel på avslutningsfasen i historisme-stilen - også kalt «redselsperioden» eller «stilforvirringen»?

På forsiden nå