Innherredsveien slik den engang var

1964: Rianhjørnet under ettermiddagsrushet ut fra byen. Akkurat denne flaskehalsen var en av de sterkest trafikkerte i hele landet. Politiet innførte derfor restriksjoner i rushtida ved å stoppe innkjøring fra Innherredsveien til Nedre Bakklandet. (Adresseavisen 2. april 1964) Foto: Adresseavisens arkiv 

1966: De gamle basarene på Bakke, Innherredsveien 6b, (oppr. Nedre Bakklandet 84) lå inneklemt mellom Østre Folkebad og et forretningsbygg. Det var handelslokaler som besto av flere små butikker med overbygde passasjer foran. «Hvor lenge skal basarene få lov til å skjemme bybildet?», skrev Adresseavisen 29. april 1966. Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Så ble de omsider revet, de falleferdige basarene rett overfor Bakke kirke. De skulle gi plass for en ny gatestump ned til Verftsgata og avlaste flaskehalsen ved Rianhjørnet. Innherredsveien 6b var eid av Trondheim kommune, så bygningen kunne vært revet lenge før. (Adresseavisen 7. juli 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1971: Borghild Eggen ville ikke selge huset sitt i Innherredsveien 34 til kommunen frivillig. Det hadde vært i familiens eie i generasjoner. Hennes svigerbestefar hadde i 1854 flyttet fra Verdal til Trondheim medbringende dette huset – som hadde bedre standard enn de øvrige i kvartalet, som allerede var revet. (Adresseavisen 27. oktober 1971) Foto: Adresseavisens arkiv 

1971: Idyllisk bakgård. Borghild Eggen kjempet en ensom kamp mot Trondheim kommune. For henne betydde ikke Innherredsveien, millioninvesteringer i bruer og gater det døyt, hun var utelukkende interessert i å få beholde huset sitt i Innherredsveien 34. (Adresseavisen 27. oktober 1971) Foto: Adresseavisens arkiv 

1973: Husene forsvant. Rivinga gikk for fullt for å skaffe mer plass til trikker og biler. Her er det to hus mellom Bakkegata og Nonnegata som måtte vike for gateutvidelsen. Det var på dette tidspunkt bortimot ufremkommelig i Innherredsveien. (Adresseavisen 15. august 1973) Foto: Adresseavisens arkiv 

1974: Innherredsveien skiftet ansikt fra dag til dag, og «medaljens bakside» - hus som i årtier hadde ligget godt gjemt - kom dermed frem og skulle bli det nye bildet ut mot veien. (Adresseavisen 7. mars 1974) Foto: Adresseavisens arkiv 

1974: Et kjent hjørne forsvant: Farvehandler Hermann Nielsens gård på hjørnet Kirkegata-Innherredsveien måtte også bort. Den 76-årige farvehandleren hadde drevet butikk i strøket i 48 år – hvorav 40 år i denne hjørnegården. Nielsen fikk flytte inn i tidligere kafélokaler i Burangården. (Adresseavisen 4. juni 1974) Foto: Adresseavisens arkiv 

1977: Men trikken fulgte ikke påbudet … (Adresseavisen 2. april 1977) Foto: Kjell A. Olsen 

1978: Ingen av beboerne ønsket egentlig å flytte, og salgsverdien på husene fra cirka år 1900 var uinteressant for dem. Her var det eiendommene mellom Fjæregata og Mellomveien (Innherredsveien 56-70) som var gjenstand for ekspropriasjon. (Adresseavisen 24. mai 1978) Foto: Adresseavisens arkiv 

1978: Slik så trehusrekken på nordsida av Innherredsveien mellom Mellomveien og Fjæregata ut før riving. Det kunne nok være trangt for biler og trikker - og farlig for fotgjengere. (Adresseavisen 26. mai 1978) Foto: Terje Bringedal 

1979: Innherredsveien 70 og 72 med «Lamostua» skulle rives. Etter at husokkupantene var fjernet, spiste gravemaskina seg raskt gjennom veggen med dunder og brak, og «Lamostua» var en saga blott. (Adresseavisen 8. mai 1979) Foto: Kjell A. Olsen 

1979: 16 okkupanter måtte fjernes av politiet i Innherredsveien 70 og 72, der de hadde forskanset seg for å hindre rivingsarbeidet. Noen måtte bæres ut, noen måtte hentes ned fra taket, men det gikk ganske fredelig for seg. (Adresseavisen 8. mai 1979) Foto: Kjell A. Olsen 

1979: Både politi og brannvesen måtte i aksjon for å fjerne okkupanter i Innherredsveien 70 og 72. Det hadde også tidligere vært demonstrasjoner i forbindelse med all rivinga som foregikk. (Adresseavisen 8. mai 1979) Foto: Kjell A. Olsen 

1979: Gudrun Rygh hadde bodd i et lite, blått hus i Innherredsveien 58 i 30 år. Hun hadde flyttet ut, men beholdt huset og hadde mange eiendeler der da nabohusene ble revet. Hun fikk ikke beskjed om rivinga. Hennes hus sto fortsatt, men «en bombe hadde slått ned i bakgården». (Adresseavisen 15. mai 1979) Foto: Ivar Mølsknes 

Og for å mimre litt lenger tilbake. Her er Innherredsveien anno 1915 med Bakke kirke i bakgrunnen og basarene til høyre. Kirken lå den gang ute i Innherredsveien, og trafikken passerte på begge sider. Kirken ble flyttet til sin nåværende plass i 1939. 

Nostalgi ... Dette synet husker ikke mange i dag: Innherredsveien - på begynnelsen av 1900-tallet. 

I flere år på 1970-tallet drev Trondheim kommune og kjøpte opp eiendommer langs Innherredsveien, hus som kom i konflikt med den nye veitraseen som tvang seg frem. Opparbeidinga av Innherredsveien til skikkelig standard var en av de mest dyreste oppgavene Trondheim kommune hadde tatt på seg. Bare på strekningen Fjæregata-Lademoen kirke måtte et 20-talls hus bort. Ingen av beboerne ønsket egentlig å flytte, og gode og idylliske miljø ble ødelagt.

I 1969 og 1970 skjedde det over 100 trafikkulykker mellom Bakke bru og Mellomveien, så en utvidet Innherredsveien var påkrevd for å sikre både gående og kjørende.

Disse bildene viser litt av hva som skjedde langs Innherredsveien på 1970-tallet.

På forsiden nå