Lillegårdsbakken - fra flaskehals til idyll

1963: «Nåløyet» skulle bort. Reguleringsplanen forutsatte riving av de nederste gårdene i Lillegårdsbakken (nordom) og den nederste på motsatt side på hjørnet mot Øvre Bakklandet. (Adresseavisen 10. april 1963) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Ingen kunne føle seg trygge på dette fortauet. Foto: Adresseavisens arkiv  

1967: Smalt og svingete både opp og ned bakken. Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Flaskehalsen utvides. Leiegårdskontoret satte i gang riving av gårdsnummer 14, for å gjøre alt klart for utvidelse av veien. Flere av disse gårdene hadde huset opptil tre familier, som ble skaffet leiligheter andre steder i byen. (Adresseavisen 1. desember 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1968: Nederst i bakken; det var ganske trangt. Foto: Adresseavisens arkiv 

1968: Lillegårdsbakken blir bredere og krysset mot Øvre Bakklandet mer oversiktlig. Trondheim kommune eide de fleste eiendommene i bakken (nr. 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14 og 21), og rivingen var startet. (Adresseavisen 25. april 1968) Foto: Adresseavisens arkiv 

1968: Rivingen begynte på baksiden av nr. 12, der uthuset først ble jevnet med jorda. Nr. 10 og 12 sto akkurat på det punktet hvor gata måtte rettes ut for å bli oversiktlig. (Adresseavisen 25. april 1968) Foto: Adresseavisens arkiv  

1968: To gamle hus nederst i bakken var revet, og både fra Bakklands-sida og Lillegårdsbakken var det blitt mer oversiktlig og tryggere. (Adresseavisen 22. mai 1968) Foto: Adresseavisens arkiv 

1968: Flaskehalsen utvides. Gårdene ved nåløyet nederst i bakken var revet og sikten bedret. Nytt løp for fortau skulle komme, og mellom fortau og utvidet kjørebane skulle det bli et grønt felt. Helt til høyre er utrettingen av kurven markert. (Adresseavisen 16. oktober 1968) Foto: Adresseavisens arkiv 

1970: Lillegårdsbakkens nedre del er utvidet, og den grønne lungen (om enn ikke så veldig flott) er på plass. Den skiller i hvert fall fotgjengerne fra trafikken. (Adresseavisen 13. juni 1970) Foto: Adresseavisens arkiv 

1971: Beboerne langs Lillegårdsbakken syntes det var vel mye trafikk i strøket, og ønsket trafikken stoppet den ene veien. Ekspertene trakk bare på skuldrene, «det er like mye trafikk andre steder». (Adresseavisen 27. oktober 1971) Foto: Adresseavisens arkiv  

1972: Sanering i Lillegårdsbakken 7. Foto: Adresseavisens arkiv 

1994: Krysset Lillegårdsbakken-Øvre Bakklandet slik vi er vant til å se det, en sjarmerende idyll med flotte hus. (Adresseavisen 7. juni 1994) Foto: Morten Antonsen 

Flaskehalsen nederst i Lillegårdsbakken på 1960-tallet var et trafikkproblem. Økningen av biler hang sammen med utbyggingen av nye boligområder på Moholt og strøkene omkring. Nye bydeler ble «hengt på» eksisterende gater og veier uten at innfartsårene mot sentrum ble utbedret i samme takt. Resultatet var en forslumming av eldre boligstrøk. «Nåløyet» måtte bort. Reguleringsplanen forutsatte riving av fire gamle gårder. Den nye kjørebanen skulle da bli 15 meter bred.

På forsiden nå