Adressa.no og da

Veier i Trondheim, før de ble slik de er

1966: Langs Kongsvegen ved Smistad, med stor trafikk helga før påske. Den parkerte bilkøen strakk seg mange hundre meter. (Adresseavisen 4. april 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

1968: Drenering av Heimdalsmyrene var det største grøftetiltak noen sinne i Norge. Ca. 110 000 meter drensgrøft, 8200 meter åpen samlegrøft og 1000 meter åpen landgrøft skulle graves. En helt ny bydel på størrelse med en middels norsk by skulle jo bygges ut. (Adresseavisen 6. april 1968) Foto: Adresseavisens arkiv 

1966: Ny gate opparbeides mellom Steinberget og Vestoppfarten, som skulle erstatte den stengte nedre delen av Steinberget. Det ble en forlengelse av Brodtkorbs vei gjennom hagene til Steinberget 2 og 4, pluss «Røde Kors Daghjem for åndssvake» i Roald Amundsens vei 1 (helt t.h. på bildet). (Adresseavisen 19. oktober 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Fortsatt sand i Sandgata – som hadde fått mer og mer trafikk. Veidekket var til stor irritasjon, i tillegg til de kondemneringsmodne bryggene i nr. 40 og 42. Ifølge ny veilov var nå Sandgata fylkesvei, så den ble del av en større utredning. (Adresseavisen 1. september 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1969: Anleggsarbeidet var startet på den nye 1,5 km lange Utleirvegen, fra Ullins veg til Blaklivegen. Utleirvegen skulle bli hovedfartsåren for all trafikk til de nye boligområdene Risvollan/Blakli. Veien skulle bli 7,5 meter bred. Går det an å kjenne seg igjen? (Adresseavisen 6. juni 1969) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Veien der første asfaltdekket var ferdig før husene kom opp - på Steindal på Risvollan. En ny arbeidsmåte som hadde mange fordeler, og besparelser i tid og penger. Og ikke minst – så slapp man at noen stakk av med veien en mørk vinternatt, noe som hadde skjedd tidligere… (Adresseavisen 16. november 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: «Rokokkotiden gjenoppstår i veiutformingen i Trondheim!» sto det i Adresseavisen 23. november 1967. Det gjaldt krysset Strindveien/Torbjørn Bratts veg/Dybdahls veg, som ble vurdert totalt mislykket. Utformingen gjorde at store biler og busser umulig kunne kjøre korrekt – fra Dybdahls vei ut i Strindveien (u-sving). Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: «Skandaløs vei over Havsteinflata.» Før Byåsveien ble utbedret, hadde man slike tilstander nesten hver vinter mellom Åsveien skole og Munkvoll. Og uten fortau og gatelys var miseren komplett. (Adresseavisen 8. mars 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1970: Mørlenda på Stavne var et veiløst område i Trondheim. 20 familier bodde her, men den eneste veien dit fra Osloveien gikk over privat grunn. Private gårdeiere, og også NSB som eide en del hus der, hadde i flere år hatt dugnad på grøfting, drenering og tilførsel av grus. (Adresseavisen 7. november 1970) Foto: Adresseavisens arkiv 

1966: Hva var vitsen med å bygge kostbare veier når halve kjørebanen prompte ble kuttet ned - til parkeringsplass? Øvre Bakklandet og Vollabakken var her nylig utbygd, men det burde kanskje innføres noen forbud. (Adresseavisen 3. november 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Veiutbedring så det monner. Men hvor? Kan det være i Klæbuveien ved Tempe? (30.oktober 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Holtermanns veg tar form, etter lang tid med grunnarbeider. Asfalteringa var kommet i gang på østre side av veien. (Adresseavisen 30. oktober 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1967: Før Holtermanns veg ble utvidet til europavei med fire felt, måtte alle hagene på vestsiden av veien fjernes; trær, busker og gjerder måtte bort. På bildet ser vi hvordan boligene fikk snauet hagene sine, og veien kom til å ligge helt inntil husveggene. (Adresseavisen 1. juni 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1968: Forarbeider til utvidelse av innkjøringsveien til Trondheim fra sør: Holtermanns veg. Først måtte det legges 100 meter kulvert i dalen ved Tempe kirke. (Adresseavisen 28. april 1968) Foto: Adresseavisens arkiv  

1967: Kirkegata med mange glitrende vannspeil, bedre som fotomotiv enn som trafikkåre. Gata var ikke bygd for så stor trafikk som det etter hvert var blitt. (Adresseavisen 11. mars 1967) Foto: Adresseavisens arkiv 

1966: Kirkegata nesten i oppløsning etter mye regn, - og uten asfalt. (21. september 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

1966: Byens største sandkasse - i krysset Øvre Møllenberg gate/Rosenborg gate. Gravearbeid hadde ført til et «bunnløst hav» av løs, tørr sand, som ble en attraktiv lekeplass. (Adresseavisen 21. juli 1966) Foto: Adresseavisens arkiv 

1966: Krysset Øvre Møllenberg gate/Rosenborg gate var som en sandkasse på grunn av gravearbeider. Bilene måtte ha fart for ikke å kjøre seg fast, men mange ble hengende fast «på buken». (21. juli 1966) Foto: Adresseavisens arkiv  

1990: «Det geografiske sentrum i Trondheim» - med Buenget gård så vidt synlig oppe i Buengbakkene. En veistubb forbudt for gjennomkjøring, men den smale grusveien var daglig trafikkert av et tusentalls kjøretøyer, de fleste ulovlig til/fra Flatåsen. (Adresseavisen 23. mai 1990) Foto: Leif Knutseth 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Opp Byåsveien mot Nyveibakken og Gamle Åsvei. Alle husene til høyre ble senere jevnet med jorden. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Til venste i bildet skimtes så vidt den store murgården (Byåsveien 50) som også ble revet. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Fotgjengerne ble noen steder skilt med sperring fra biltrafikken. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Fotgjengerne ble noen steder skilt med sperring fra biltrafikken. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Fortau og bilvei er atskilt med sperring. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Vi skimter Ila nederst i bakken. Foto: Adresseavisens arkiv 

Begynnelsen av 1960-tallet: Nederste del av Byåsveien før utbyggingen som startet i 1964. Nederst til høyre er husrekka i Bergsligata i Ila. Foto: Adresseavisens arkiv 

På forsiden nå