Veien frem til Bjørndalsbrua

Forberedende arbeider i gang for Bjørndalsbrua, for å forbinde Kolstad/Flatåsen-området med E6. 10 millioner hadde teknisk rådmann forutsatt for 1973, og 15,4 millioner ville gjenstå til senere bevilgning. (Adresseavisen 5. oktober 1972) Foto: Adresseavisens arkiv 

Disse smårollingene måtte i løpet av 1974 vike plass for den nye Bjørndalsbrua som ville «lande» akkurat her. På andre siden av dalen ser vi hvor den nye veien skulle gå mot Tonstad. (Adresseavisen 1. oktober 1973) Foto: Leif Knutseth 

Bjørndalsbrua jobber seg over gamle riksvei 50. (April 1975) Foto: Leif Knutseth, Adresseavisen 

Bjørndalsbrua er over gamle riksvei 50! Men bare fundamentet. Enda tok det en tid før bilistene kunne ta brua i bruk. Kolstadflata og Kolstad gård på motsatt side. (Adresseavisen 23. april 1975) Foto: Leif Knutseth  

Fundamentet til Bjørndalsbrua er kommet opp over gamle riksvei 50. Sikt østover mot Tonstad gård. (Adresseavisen 23. april 1975) Foto: Leif Knutseth 

Støping av dekket på Bjørndalsbrua pågår for fullt. (Adresseavisen 21. august 1975) Foto: Leif Knutseth 

Det nye veisystemet ved Kolstad tar form med Kongsveibrua over mot de nye boligområdene på Flatåsen (mot høyre). Kolstadvegen mot Bjørndalsbrua får her tilkjørsel fra Kolstad. (Adresseavisen 21. august 1975) Foto: Leif Knutseth 

Og nye veiskilt ble avduket. (Adresseavisen 20. juli 1976) 

19. juli 1976 ble Bjørndalsbrua og de to nye lyskryssene ved E6 på Tonstad åpnet for trafikk. Noen seremoni var det ikke akkurat, man bare slo på et par brytere. Dermed var mangemillionersanlegget satt i funksjon. (Adresseavisen 20. juli 1976) 

- og slik var bildet i oktober 1976: ny bru over Bjørndalen; enda uten boligområdene Okstadøy, Nyveilia og Anton Bergs veg. (Adresseavisen oktober 1976) Foto: Stein Fjesme 

Å knytte de nye boligområdene på Kolstad og Heimdalsmyra til E6 var et av de største veianlegg i Trondheim kommunes regi i løpet av mange år. Omkostningene skulle komme seg på 40 millioner kroner, iberegnet ferdigstilling av Ytre ringvei med Bjørndalsbrua samt en parsell av Kongsveien frem til Saupstadringen.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå