Veien frem til Bjørndalsbrua

Å knytte de nye boligområdene på Kolstad og Heimdalsmyra til E6 var et av de største veianlegg i Trondheim kommunes regi i løpet av mange år. Omkostningene skulle komme seg på 40 millioner kroner, iberegnet ferdigstilling av Ytre ringvei med Bjørndalsbrua samt en parsell av Kongsveien frem til Saupstadringen.