Søkte etter mynter - fant vikingsverd

Magnus Meistad lette etter mynter med metallsøkeren sin da han plutselig fikk et kjempesignal. Da han gravde seg 30 cm ned i bakken, oppdaget han at det var et komplett sverd han hadde funnet.

Tas opp i morgen: Arkeolog og feltleder Ragnar Vennatrø fra NTNU Vitenskapsmuseet viser hvor sverdet ligger . Arkeolog Cecilie Bergan jobber også på feltet.  Foto: Terje Svaan

Nå fastslås det at dette dreier seg om et sverd som har ligget 1100-1200 år i jorda og stammer fra vikingtiden.