Søkte etter mynter - fant vikingsverd

Magnus Meistad lette etter mynter med metallsøkeren sin da han plutselig fikk et kjempesignal. Da han gravde seg 30 cm ned i bakken, oppdaget han at det var et komplett sverd han hadde funnet.

Tas opp i morgen: Arkeolog og feltleder Ragnar Vennatrø fra NTNU Vitenskapsmuseet viser hvor sverdet ligger . Arkeolog Cecilie Bergan jobber også på feltet. 

Saken oppdateres.

Nå fastslås det at dette dreier seg om et sverd som har ligget 1100-1200 år i jorda og stammer fra vikingtiden.

- Først fant jeg skaftet - deretter hele sverdet, forteller Magnus Meistad. Funnet ble gjort på eiendommen Olstad som ligger høyt opp på Mannfjellet i Buvika. Sverdet ble funnet for en måned siden. Han er aktiv i Trondheim Metallsøkerklubb, og varslet umiddelbart fylkesarkeolog og NTNU Vitenskapsmuseet.

- Jeg har fått god opplæring i klubben, og visste hvordan jeg skulle opptre, sier Meistad. I tillegg fant han også ei øks fra samme tidsperiode.

LES OGSÅ: Fant 1500 år gammel bronsespenne i Inderøy

Tas opp i morgen

Funnet ble gjort på eiendommen til gårdbruker Arnt Olstad i Buvik like ved en nylig registrert gravhaug.

Fylkesarkeolog og folk fra Vitenskapsmuseet dro ut på befaring dagen etter, og kunne fastslå at dette dreide seg om et funn fra vikingtiden.

Denne uken har arkeologer startet feltarbeider med sikte på å avdekke hele sverdet, og et tre ganger tre stort tilliggende område rundt.

- I morgen regner vi med å kunne ta opp sverdet, sier arkeolog og feltleder Rangar Vennatrø. Sammen med arkeolog Cecilie Bergan og Roy Søreng fra Trondheim Metallsøkerklubb arbeidet han i formiddag på feltet. De vil fortsette hele uka.

ADRESSA PLUSS: Fant gullring fra vikingtida

Kan treffe på skjelett

Sverdet lå i uberørt jord ca. 35 cm ned i jorda, mens øksa lå helt opp under torva.

- Det vi ser er kanskje restene av en såkalt flatmarksgrav. Kanskje vil vi også kunne treffe på rester av et skjelett. Magnus Meistad gjorde helt rett da han stoppet opp og varslet oss. Det gir oss sjansen til å dokumentere dette skjøre gravanlegget, sier Vennatrø.

Selv om det finnes en god del funn av sverd fra før, mener arkeologen at det er et verdifullt funn som nå avdekkes i Buvika.

LES OG SE VIDEO: Bli med på søking med metalldetektor

En staskar

- Det er ikke alle arkeologer som får sjansen til å klipe i et sverd fra yngre jernalder. Det var ikke hvem som helst som gikk med sverd den gangen. Det var et våpen, men også et symbol. Det var nok en mann høyt på rangstigen som eide dette sverdet, antyder Ragnar Vennatrø.

Området i Buvika der sverdet og øksa nå er funnet, er ikke undersøkt fra før. En gravhaug like ved er registrert først nå nylig.

- Dette funnet er en tilføyelse til det vi vet fra før fra andre områder. Men dette gir plassen her en ny dimensjon, mener Ragnar Vennatrø.

Når sverdet blir tatt opp, vil det bli klassifisert og registrert av kulturvernmyndighetene.

Vikingesverd: Slik ser sverdet som ble funnet i Buvika ut. Her har det ligget 1100-1200 år. I morgen blir det trolig tatt opp. 
        
            (Foto: Magnus Meistad)

Vikingesverd: Slik ser sverdet som ble funnet i Buvika ut. Her har det ligget 1100-1200 år. I morgen blir det trolig tatt opp.  Foto: Magnus Meistad

I dette flotte landskapet på Mannfjellet på eiendommen til Arnt Olstad i Buvika ble vikingesverdet og ei øks funnet. 

I dette flotte landskapet på Mannfjellet på eiendommen til Arnt Olstad i Buvika ble vikingesverdet og ei øks funnet. 

Jeg fant, jeg fant: Magnus Meistad fant vikingesverdet, og varslet myndighetene. 

Jeg fant, jeg fant: Magnus Meistad fant vikingesverdet, og varslet myndighetene. 

På forsiden nå