Her graves vikingsverdet frem

Etter å ha ligget i vikinggraven i Skaun i mer enn 1000 år, ble vikingsverdet gravd opp i dag.

Komplett vikingsverd: Bare sverdspissen er skadd. En ser tydelig grepet på sverdet, og det er dette som hjelper arkeologene til å klassifisere sverdet.  Foto: Stein Bjøru

Med murskje og kost avdekket arkeologene fra NTNU Vitenskapsmuseet opp det rustne våpensymbolet.