Vil stenge Gamle Bybro for bilister

Rådmannen foreslår å stenge Gamle Bybro permanent, stikk i strid med hva formannskapet med stort flertall vedtok så sent som 9. desember.

Men han vil holde den åpen for mopeder. Samt gående og syklende.